BKK Zrt. támogatás

A BKK Zrt. kiemelten támogatja 2017-ben a Városi Közlekedés című szaklapunkat és a XV. EURÓPAI KÖZLEKEDÉSI KONGRESSZUS és X. Budapesti Nemzetközi Útügyi Kongresszus című konferenciánkat.


KTE SZERVEZETI ESEMÉNYEI

Kihelyezett Országos Intézőbizottsági Ülés

Időpont: 2017. november 15-17. 
Helyszín: Győr-Sopron

A KIHELLYEZETT ÜLÉS IDEJE ALATT A KTE TITKÁRSÁG ZÁRVA TART.

 

 

 

Országos Elnökségi Ülés

Időpont: 2017. december 06. 
Helyszín: Budapest, 1066 Teréz krt. 38. VOLÁN Egyesülés Székház, Tapolcai Kálmán terem


DIPLOMAMUNKA PÁLYÁZAT

A Közlekedéstudományi Egyesület diplomamunka pályázatot hirdet a 2017-ben diplomázó egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Pályázhatnak azok a nappali tagozatokon végzett hallgatók, akik közlekedési-szállítási rendszerek (elsősorban áru- és személyszállítás, multimodális szállítás, közlekedési informatika, szállítmányozás, szállítási logisztika, közlekedési környezetvédelem, közlekedési vállalatok elemzése), közlekedésépítés, hálózatfejlesztés, illetve közlekedésgépészet (elsősorban üzemeltetés, javítás, karbantartás) témakörben készítették diplomamunkájukat (diplomatervüket, szakdolgozatukat), arra legalább jó (4) minősítést kaptak, és legalább jó (4) eredménnyel záróvizsgát tettek.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 1. A diplomaterv másolatát
 2. A diplomaterv rövid 1-2 oldalas összefoglalóját
 3. A külső, vagy belső opponensi véleményt
 4. A kitöltött és aláirt diplomamunka pályázati adatlapot (a KTE honlapjáról letölthető)

A pályázaton csak a felsorolt feltételeknek mindenben megfelelők vehetnek részt.

A pályázatokat az illetékes tanszéken kell leadni és kérjük, hogy azokat az egyes intézmények összefogva továbbítsák a Közlekedéstudományi Egyesület titkárságára (1066 Budapest, Teréz krt. 38.).

A pályázatok beküldési határideje 2017. július 28.

A pályadíjak odaítéléséről - szakértői bizottság javaslata alapján - a KTE Országos Elnöksége dönt. A döntésről 2018. január elején kapnak a nyertes pályázók értesítést.

Kitűzött pályadíjak:               

 • I. díj                70.000,- Ft
 • II. díj               50.000,- Ft
 • III. díj              30.000,- Ft

A díjazottak egy évre szóló KTE tagsági igazolványt kapnak, az I. díjban részesülők egy évig kapják a Közlekedéstudományi Szemle szakmai lapot. A pályadíjakat ünnepélyes keretek között a KTE elnöke adja át. A nyertesek 2018 tavaszán szakmai konferencián ismertetik pályaművüket. A díjazott diplomaterveket az Egyesület betekintésre megőrzi.


KTE Szakképzést Koordináló és Diplomaterv Bizottság

 


ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tisztelt Tagtársak!

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, mint alapító és az Építőipari Mesterdíj Alapítvány valamint a KTE, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség, a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata, a Magyar Művészeti Akadémia Építészeti Tagozata és az MTF Közmű-technológiákért Egyesület meghirdeti a

2017. évi ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ-at.

A felhívás részletei >>itt<< olvashatóak. 
A felhívás jelentkezési lapja >>itt<< található.

 

A 2016. évi Építőipari Nívódíj eredményei >>itt<< olvashatók.

 


Pályázati felhívás a Czére Béla-díj elnyerésére 2017.

 

 

A KTE 2015. május 21-én egyben megtartott
Országos Elnökségi Ülésén és Küldöttközgyűlésén megalapította a
Czére Béla-díjat.

 

Czére Béla jelentős vasúti és tudományos munkája és eredményei mellett Egyesületünkben is több fontos tisztséget töltött be és látott el kiválóan. Az Egyesület az Ő nagyformátumú személyének emlékére, valamint szellemi örökségének továbbvitelére hozta létre a nevével fémjelzett díjat. A Czére Béla-díjat 2017-ben két kategóriában hirdetjük meg, amelyet a KTE szokásos év eleji (várhatóan január végi) ünnepélyes Országos Kibővített Elnökségi Ülésén adunk át.

 

Kategória I. (tanulmány, kutatási anyag, cikk):

Pályázati feltételek:

 1. Tárgykör: közlekedéstörténet
 2. Minimum 10 – maximum 20 gépelt oldalas önálló, magyar nyelvű és rövid összefoglalót tartalmazó, 3 évnél nem régebbi kutatási anyag
 3. KTE tagság nem feltétel
 4. A díjat nem nyert pályázatokkal egy alkalommal újra lehet indulni

 

Kategória II. (könyv):

Pályázati feltételek:

1.   Tárgykör: közlekedéstörténet
2.   A tárgykörnek megfelelő tartalmú négy évnél nem régebben megjelent könyv
3.   KTE tagság nem feltétel
4.   A díjat nem nyert pályázatokkal egy alkalommal újra lehet indulni

 

A díjakkal járó jutalmak

A díjakkal nettó 25.000,- Ft pénzjutalom, öt évre szóló Közlekedéstudományi Szemle előfizetés és egy, a szerző által személyre szólóan dedikált „Egy élet a vasút szolgálatában” című Czére Béla életrajzi könyv jár.

/Szerző: Czére Éva, a professzor úr lánya./

A pályázat benyújtása

Benyújtási határidő: 2017. szeptember 29. 13:00

A pályázati anyagot (I.) esetén nyomtatott és elektronikus változatban, (II.) esetén elektronikus változat hiányában két példányban kérjük benyújtani a KTE címére,1066 Budapest, Teréz krt. 38. II/235. Személyes benyújtásra: H-Cs: 8:00-16:30, P: 8:00-14:00 között van lehetőség. Az elektronikus változatot kérjük a szemle@ktenet.hu címre továbbítani. Tárgy: Pályázat a Czére Béla-díjra. Kérjük, hogy a pályázati anyagon jól olvashatóan szerepeljen a pályázó neve és elérhetősége (lakcím, e-mail cím és mobiltelefon szám) és annak megjelölése hogy az (I.) vagy (II.) kategóriában vesz részt.

 

A pályázatokat a Czére Béla-díj Bizottság bírálja el. Az eredményhirdetés a Bizottság javaslata alapján, a 2018. évi Országos Elnökségi Ülés határozata szerint, az elnökségi ülés után a kibővített Közgyűlésen történik.

 

Budapest, 2017. április 21.

 

                                                                                  Dr. Tóth János

                                                                                        főtitkár

 


DOLGOZZUNK EGYÜTT A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÉRT!

Az 1949-ben alapított Közlekedéstudományi Egyesület önkéntes társuláson alapuló tudományos egyesület, mely országos társadalmi szervezetként működik. Tagja lehet minden természetes, vagy jogi személy, illetve szervezet, aki, illetve amely érdeklődést tanúsít a közlekedés, a közlekedésépítés és a kapcsolódó tudományok iránt.
Az Egyesületnek közel 100 hazai jogi és pártoló (gazdálkodó szervezet, vállalkozó) és mintegy 4.000 egyéni tagja van.
  Az Egyesület nyitott, tehát fórumain bárki részt vehet, szakmai véleményét elmondhatja, szakmai vitát folytathat. A nyitottság biztosítja az Egyesület tevékenységének demokratizmusát, amely felöleli a működés összes területeit.
A Közlekedéstudományi Egyesület önálló jogi személy, s mint ilyen a Magyar Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének a tagja.


Ha szeretne velünk együtt dolgozni a magyar közlekedés ügyéért, akkor közöttünk a helye! További egyesületi információkat a KTE menüpontban talál. Csatlakozni a Belépés a KTE-be menüpontban (a fejléc alatti nagy négyzetben) lehet.


KTE Tagkártyák átvétele

A KTE Titkársága ezúton szeretné tájékoztatni az egyesület tagjait arról, hogy elkészültek azon kedves igénylők részére a tagsági kártyák, akik tagdíjukat, valamint a kártya díját 2017 május 12-ig kiegyenlítették. A kedvezményes vásárlásra is jogosító plasztik kártyák átvehetők a KTE központi irodájában (1066 Bp., Teréz krt. 38. II.em./235.), vagy titkáraiknál. Az átvételt megelőzően és azzal kapcsolatban kérjük, mindenképpen egyeztessenek a KTE Titkárságán Szíjártó Klarisszával (szijarto@ktenet.hu, +36-1-353-2005, +36-1-353-0562).

Várjuk szíves jelentkezésüket!