SZERVEZETI ESEMÉNYEK, INFORMÁCIÓK

 

Országos Intézőbizottsági Ülés

Időpont: 2018. április 17. (kedd) 10:30
Helyszín: Volán Egyesülés (1066 Budapest, Teréz krt. 38.Tapolczai Kálmán terem)

Országos Elnökségi Ülés és Küldött Közgyűlés

Időpont: 2018. május 24. (csütörtök) 10:30
Helyszín: a helyszín szervezés alatt

 


KEDVEZMÉNYES RÉSZVÉTEL A KONFERENCIÁNKON!

Kedves Közlekedés iránt érdeklődő Diákok, fiatal Szakemberek!

A Közlekedéstudományi Egyesület a nappali tagozatos diákok, PhD hallgatók és 35 év alatti szakemberek szakmai fejlődésének támogatása céljából pályázatot hirdet kedvezményes konferencia részvételi lehetőség elnyerésére. A pályázaton a KTE 2018-ban megrendezésre kerülő „nagykonferenciáira” lehet kedvezményes részvételt nyerni. A pályázható konferenciák a pályázati dokumentumban találhatók.

Pályázhatnak azok

 • a nappali tagozatos hallgatók
 • PhD hallgatók 
 • 35 év alatti szakemberek

akik közlekedési vagy azzal kapcsolatos területeken folytatnak tanulmányokat vagy ezeken a  területeken dolgoznak.

Részletek: További részletek az  ITT LETÖLTHETŐ  pályázati dokumentumban találhatók.

Jelentkezési határidők


A konferenciák időpontjához igazodó jelentkezési határidők a pályázati dokumentumban szintén megtalálhatók.

Várjuk jelentkezését!

Üdvözlettel: Közlekedéstudományi Egyesület vezetősége


 


Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzatának publikációja

A projekt keretében 5 ország (Magyarország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svédország) együttműködésével olyan javaslatot sikerült kidolgozni, amelynek legfontosabb célja, hogy elősegítse a városok és régiók elmozdulását az alacsony szén-dioxid kibocsátású, versenyképes gazdaság felé.

A projekt keretében megvalósuló tapasztalatcsere segíti a döntéshozók kompetenciáinak javítását, az együttműködést a különböző szakterületek között, valamint a releváns érintettek bevonását. A projekt gyakorlati célja a fenntartható közösségi közlekedésre vonatkozó – összességében mintegy 142 millió euró összköltségű és a regionális fejlesztési alapokból finanszírozandó – 5 helyi akcióterv elkészítése, szakértők általi elfogadása, valamint a tapasztalatok beépítése a partnerek helyi közösségi közlekedés-szabályozási és irányítási rendszerébe. Tovább...

 


DIPLOMAMUNKA PÁLYÁZAT

 

A Közlekedéstudományi Egyesület diplomamunka pályázatot hirdet a 2018-ban diplomázó egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Pályázhatnak azok a nappali tagozatokon végzett hallgatók, akik közlekedési-szállítási rendszerek (elsősorban áru- és személyszállítás, multimodális szállítás, közlekedési informatika, szállítmányozás, szállítási logisztika, közlekedési környezetvédelem, közlekedési vállalatok elemzése), közlekedésépítés, hálózatfejlesztés, illetve közlekedésgépészet (elsősorban üzemeltetés, javítás, karbantartás) témakörben készítették diplomamunkájukat (diplomatervüket, szakdolgozatukat), arra legalább jó (4) minősítést kaptak, és legalább jó (4) eredménnyel záróvizsgát tettek.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 1. A diplomaterv másolatát
 2. A diplomaterv rövid 1-2 oldalas összefoglalóját
 3. A külső, vagy belső opponensi véleményt
 4. A kitöltött és aláirt diplomamunka pályázati adatlapot (a KTE honlapjáról letölthető)

A pályázaton csak a felsorolt feltételeknek mindenben megfelelők vehetnek részt.

A pályázatokat az illetékes tanszéken kell leadni és kérjük, hogy azokat az egyes intézmények összefogva továbbítsák a Közlekedéstudományi Egyesület titkárságára (1066 Budapest, Teréz krt. 38.).

A pályázatok beküldési határideje 2018. július 31.

A pályadíjak odaítéléséről - szakértői bizottság javaslata alapján - a KTE Országos Elnöksége dönt. A döntésről 2019. január elején kapnak a nyertes pályázók értesítést.

Kitűzött pályadíjak:               

 • I. díj                70.000,- Ft
 • II. díj               50.000,- Ft
 • III. díj              30.000,- Ft

A díjazottak egy évre szóló KTE tagsági igazolványt kapnak, az I. díjban részesülők egy évig kapják a Közlekedéstudományi Szemle szakmai lapot. A pályadíjakat ünnepélyes keretek között a KTE elnöke adja át. A nyertesek 2019 tavaszán szakmai konferencián ismertetik pályaművüket. A díjazott diplomaterveket az Egyesület betekintésre megőrzi.


KTE Szakképzést Koordináló és Diplomaterv Bizottság

 


Felhívás a Csány László díj kitüntetés javaslatára

A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata az 1849. évi független magyar kormány közlekedési minisztere és a szabadságharc önkéntes mártírja tiszteletére és emlékére

Csány László díj

kitüntetést alapított.

E kitüntetést a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata azoknak a      mérnököknek adja, akik Csány László igényes erkölcsi,  etikai normáinak megfelelő
szellemben élnek és dolgoznak, valamint

 • kiemelkedő alkotó tevékenységet fejtettek ki a közlekedésépítés szakterületén tervezőként, vagy építőként,
 • akik alkotói tevékenységükön túl - a közlekedésépítő mérnökök képzésével, társadalmi illetve tudományos tevékenységükkel - a  mérnökök alkotó működését jelentősen elősegítették.

A kitüntetett személyre javaslatot tehet a Közlekedési Tagozat bármely szakosztálya, területi szakcsoportja, vagy a Tagozat legalább öt tagja együttesen.

A javaslatot felterjesztőknek megfelelő indoklással elektronikusan (e-mail) is, valamint aláírt, nyomtatott példányként is

2018. április 17-ig

a Kuratórium Elnökének: Dr. Monigl János  (FŐMTERV, 1024 Budapest, Lövőház utca  37.)  postai és  a monigl@fomterv.hu e-mail címre („Csány László Díj-javaslat” tárgy megjelöléssel) kell eljuttatni.

A Csány László díj további részleteiről, átadásának, helyéről és időpontjáról >> ITT << tájékozódhat. 

 Csány László díj Kuratóriuma


ELŐADÓI FELHÍVÁS AZ European Platform of Transport Sciences (EPTS) KONFERENCIÁRA

Dear colleague,

We take great pleasure in inviting you to the 2nd Conference, "Transport for Today's Society", which will be held at the Faculty of Technical Sciences in Bitola, from May 17 to May 19, 2018.

Conference topics:

Contributions for any topic in the areas of road/rail/air/maritime traffic and transport and postal traffic and telecommunications will be considered.

However, the selection of topics in which we are particularly interested is presented on the Conference web site.

 

Important dates:

Notification of abstract acceptance

10.12.2017

Submission of full paper

14.01.2018

Referred papers returned to authors for revision

18.02.2018

Final paper submission

11.03.2018

Registration and payment

08.04.2018

 

 

 

 


 

 

 

 

Please inform colleagues and collaborators about this event.

For more details regarding the Conference, see the descriptions on the web site, www.ttsconference.org.
If you have any questions, please do not hesitate to contact, info@ttsconference.org

Your presence at the Conference is important to us. We look forward to seeing you there.

Sincerely,

Faculty of Technical Sciences Bitola
Department of Traffic and Transport

 


BKK Zrt. támogatás

A BKK Zrt. kiemelten támogatja 2017-ben a Városi Közlekedés című szaklapunkat és a XV. EURÓPAI KÖZLEKEDÉSI KONGRESSZUS és X. Budapesti Nemzetközi Útügyi Kongresszus című konferenciánkat.


DOLGOZZUNK EGYÜTT A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÉRT!

Az 1949-ben alapított Közlekedéstudományi Egyesület önkéntes társuláson alapuló tudományos egyesület, mely országos társadalmi szervezetként működik. Tagja lehet minden természetes, vagy jogi személy, illetve szervezet, aki, illetve amely érdeklődést tanúsít a közlekedés, a közlekedésépítés és a kapcsolódó tudományok iránt.
Az Egyesületnek közel 100 hazai jogi és pártoló (gazdálkodó szervezet, vállalkozó) és mintegy 4.000 egyéni tagja van.
  Az Egyesület nyitott, tehát fórumain bárki részt vehet, szakmai véleményét elmondhatja, szakmai vitát folytathat. A nyitottság biztosítja az Egyesület tevékenységének demokratizmusát, amely felöleli a működés összes területeit.
A Közlekedéstudományi Egyesület önálló jogi személy, s mint ilyen a Magyar Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének a tagja.


Ha szeretne velünk együtt dolgozni a magyar közlekedés ügyéért, akkor közöttünk a helye! További egyesületi információkat a KTE menüpontban talál. Csatlakozni a Belépés a KTE-be menüpontban (a fejléc alatti nagy négyzetben) lehet.


KTE Tagkártyák átvétele

A KTE Titkársága ezúton szeretné tájékoztatni az egyesület tagjait arról, hogy elkészültek azon kedves igénylők részére a tagsági kártyák, akik tagdíjukat, valamint a kártya díját 2018. február 14-ig kiegyenlítették. A kedvezményes vásárlásra is jogosító plasztik kártyák átvehetők a KTE központi irodájában (1066 Bp., Teréz krt. 38. II.em./235.), vagy titkáraiknál. Az átvételt megelőzően és azzal kapcsolatban kérjük, mindenképpen egyeztessenek a KTE Titkárságán Szíjártó Klarisszával (szijarto@ktenet.hu, +36-1-353-2005, +36-1-353-0562).

Várjuk szíves jelentkezésüket!