Kezdőlap 9 Közlekedésépítési Tagozat 9 Közlekedésépítési Tagozat

Közlekedésépítési Tagozat

Elnök

Thoroczkay Zsolt

e-mail: thoroczkay.zsolt@gmail.com


Titkár

Schaffhauser Gellért

e-mail: schaffhauser.gellert@gmail.com


A Közlekedésépítési Tagozat küldetése, hogy a Közlekedéstudományi Egyesület keretén belül összefogja a közutak (kiemelt figyelemmel azok műtárgyai) építésének (fejlesztésének), valamint működtetésének (üzemeltetés-fenntartásának) témaköreit. Tagjai közé várja mindazon szakembereket, akik e tárgykörben dolgoznak, illetve mindazokat, akik e tárgykör iránt érdeklődnek.

Tekintettel arra, hogy a közlekedés egésze ugyan ágazatokra, részterületekre bomlik, de mégis egy rendszert, egy ágazatot alkot, így a KTE különböző tagozatainak tevékenysége is szoros összefüggésben áll egymással. Ezért törekszünk a társtagozatokkal történő szoros szakmai együttműködésre.

A területi szervezetek többségében működik olyan szakcsoport, amely tevékenysége érinti a Közlekedésépítési Tagozat munkáját. Ezért a területi szervezetek tagozatunkat érintő szakcsoportjaival is szeretnénk szoros és közvetlen kapcsolatot kialakítani, illetve a már ma is meglévő kapcsolatokat tovább erősíteni.

Mindezeknek megfelelően – élve a KTE új lehetőségével – szeretnénk kérni a társtagozatok és területi szervezetek Közlekedésépítési Tagozat munkája iránt érdeklődő szakembereit, hogy éljenek a kettős tagság nyújtotta lehetőséggel annak érdekében, hogy az információkat a lehető legközvetlenebb módon tudjuk megosztani minden egyes érdeklődővel.

A tagozatunk tájékoztatók készítésével, szakmai folyóirat megjelentetésével, a szakmai klubélet megteremtésével, konferenciák szervezésével kívánja a tagságot összefogni, illetve egyben a tagság számára lehetőséget biztosítani a szakmai közéletbe történő bekapcsolódásra.

Szakosztályok