Kezdőlap 9 Közlekedésépítési Tagozat 9 Mérnöki Szerkezetek Szakosztály

Mérnöki Szerkezetek Szakosztály

Elnök

Dr. Dunai László

email: ldunai@epito.bme.hu


Titkár

Dr. Koller Ida

email: koller@uvaterv.hu


Szabadon szerelt, utófeszített vasbeton hidak vizsgálata, a hibák javítása, a hidak erősítése, korszerű megoldások a szabad szerelésben. A Mérnöki Szerkezetek Szakosztály elődjét, a Mérnöki Szerkezetek Szakcsoportot 1959-ben Dr. Balázs György és Dr. Palotás László alapította. A Szakcsoport 1961-ben alakult Szakosztállyá. A létszám a kezdeti 144 főről 1989-re 350 fölé emelkedett; a  Szakosztályon belül szakcsoportok, munkabizottságok jöttek létre.

Az utóbbi években a Szakosztály létszáma  65-70 fő  közötti.

A Szakosztály vezetősége 17 választott + 7 tiszteletbeli  tagból áll.

A   rendezvények et az alábbi  célok, szempontok  figyelembe vételével szervezzük:

    • aktuális szakmai kérdések megvitatása (Útügyi Műszaki Előírások;  a régi és az új vásárosnaményi Tisza-híd; szabadon szerelt utófeszített vasbeton hidak kábeleinek vizsgálati lehetőségei, e hidak valós teherbírásának  megállapíthatósága; stb.)
    • aktuális érdekes építési helyszínek meglátogatása (II. Hárosi Duna-híd, Rákóczi-híd  villamospálya-építés)
    • évfordulókról, neves elődökről megemlékezések (Dr. Balázs György, Dr. Korányi Imre, Dr. Kossalka János, 50 éves budapesti Erzsébet-híd, stb.)
    • a rendezvényeknél  nincs részvételi díj

A  Szakosztály legjelentősebb, rendszeresen visszatérő rendezvénye az – 1979 óta  a BME Acélszerkezetek Tanszékével közösen szervezett – Acélszerkezeti Ankét. ( A Tanszék neve most már Hidak és Szerkezetek Tanszék). A rendezvényt az utóbbi időkben kétévente szervezzük meg.
Ezek az ankétok az acél- és öszvérszerkezetek aktuális kérdéseivel, problémáival foglalkoznak.

Az eddigi 30 ankéton közel 100 mérnök tartott előadást, vagy előadás-társszerző volt.

A nagyobb rendezvényeink esetében több szervezettel is együttműködünk. (BME Hidak és Szerkezetek Tanszék, Magyar Acélszerkezeti Szövetség)

A saját rendezvényeink mellett más hasonló szakmai szervezetek rendezvényeiről is tájékoztatjuk a Szakosztály tagjait (Hídépítők Napja: május 16., Maderspach kiállítás megnyitó a Közlekedési Múzeumban,  stb.)

Törekszünk a fiatalok érdeklődését felkelteni a Szakosztály iránt és minél nagyobb mértékben bevonni  Őket  a Szakosztály tevékenységébe.

A Szakosztály rendezvényeiről a KTE Hírlevélben és gyakran a MAGÉSZ „Acélszerkezetek” folyóiratában jelentetünk meg cikket.


Mérnöki Szerkezetek Szakosztály Évzáró Rendezvénye 2015.12.15. 15:00

Meghívó Dr. Balázs György tiszteletére állított emléktábla avatásra 2016. június 28-án 14:00
olvasható verzió

Mérnöki Szerkezetek Szakosztály Évzáró Rendezvénye  2016.12.13. 15:00

Szabadon szerelt utófeszített vasbeton hidak vizsgálati lehetőségei; felújításuk, erősítésük módszerei (2017.03.21.)

letölthető előadások:
A Nyugati téri szabadon szerelt utófeszített vasbeton felüljáró hídvizsgálatának és próbaterhelésének tapasztalatai  – Dési Attila, Speciálterv Építőmérnöki Kft.
Szabadon szerelt, utófeszített vasbeton hidak vizsgálata, a hibák javítása, a hidak erősítése, korszerű megoldások a szabad szerelésben – Dr. Dalmy Dénes, Propontis Mérnöki Tervező, Tanácsadó és Szakértő Kft.
Szabadon szerelt utófeszített vasbeton hidak vizsgálati lehetőségei; felújításuk, erősítésük módszerei  – Dr. Koller Ida, UVATERV
A Körösladányi Sebes-Körös híd megerősítésének tervezése  – Kovács Tamás, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék, Németh Ferenc, NEFER Mérnökiroda Kft.

XXXI. Acélszerkezeti Ankét a BME- MAGÉSZ- MKE- MABIM –mel közös szervezésben „Acél BIM – oktatás, kutatás, tervezés, gyártás, szerelés” (2017.11.17.)

Aktuális hídberuházások Magyarországon (2018.02.20.)