Kezdőlap 9 Közlekedésépítési Tagozat 9 Közúti Szakosztály

Közúti Szakosztály

Elnök

Kovács Ákos

e-mail: kovacsa@me.com


Titkár

Ozorák Gábor

e-mail: ozorak.gabor@yahoo.com


A Közúti Szakosztály a Közlekedéstudományi Egyesület egyik meghatározó, alkotó szervezeti egysége, amely az Egyesület 1949. évi alapítása óta folyamatosan, a törvényes lehetőségeket megragadva, önkéntes társuláson alapuló, tudományos civil szervezetként működik, korábban a Mélyépítési Tagozat, majd a Közlekedésépítési Tagozat keretein belül.

A Szakosztály alapvető célja a közúti közlekedéstudomány elméleti és gyakorlati művelése, fejlődésének elősegítése, eredményeinek közzététele és népszerűsítése, a magyar közúti közlekedés európai integrációjának előmozdítása, a közlekedési kultúra fejlesztése, a társadalom kulturált közlekedésre nevelésének támogatása.

Tagjaink a közúti közlekedési ágazat szinte valamennyi meghatározó szervezetét képviselő, felelős, a szakmájukért tenni akaró és tudó, elkötelezett szakemberek, akik munkájuk és feladataik ellátása mellett, elkötelezettek a jobbítás, a hatékonyság-növelés, és a hosszú távú gondolkodás értékei iránt. A Szakosztály ars poétikájának fontos részét képzi a fiatal szakemberek képzésének, szakmai előmenetelének segítése, és a generációkon átívelő, naprakész tudás átadása.

Céljainkkal összhangban 1971. óta évente rendszeresen megszervezzük az Útügyi Napok konferenciasorozatát, az oktató, tervező, építő, kutató, országos és önkormányzati utakat üzemeltető, valamint hatósági területen tevékenykedő szakemberek részére. A közutas szakma legfontosabb összefogó rendezvényévé váló konferenciára évente az ország különböző tájegységein – elsőként 1971-ben Kecskeméten, legutóbb 2014-ben Győrben – került sor.

A közúti szakterület rendezvényeinek előzményei közt említendő az 1886. évi I. és az 1902. évi II. Magyar Országos Technikus Kongresszus, a Városi Mérnökök I. Kongresszusa, majd a már célzottan szakterületünkre szervezett 1928. évi I. és 1935. évi II. Útügyi Kongresszus. 1952-ben – az akkori szóhasználattal „Útügyi Ankét” címen – az útkorszerűsítés és a gépesítés témakörében szerveztek tudományos igényű tanácskozást. 1964-ben volt az első – nemzetközi részvételre is aspiráló – Budapesti Útügyi Konferencia, amelyet 1996-ig még további hat követett.

Az Útügyi Napok rendezvényei az adott időszak általános, a szakma egészét érintő kérdései mellett sorra vették a tanácskozás előre meghirdetett témáit, melyekhez az egyes szakterületek aktuális feladatait és eredményeit bemutató előadásokkal lehetett csatlakozni, teret adva tagjaink tudományos tevékenységének ismertetéséhez.

A Közúti Szakosztály az idei évben készül a jubileumi 40. Útügyi Napok megszervezésére.

A közúti szakterületen végzett főbb tevékenységeink:

  • közúti közlekedési konferenciák szervezése
  • a KTE képviselete a közúti projektekkel kapcsolatos tervzsűriken
  • technológiai szakmai vélemények, ajánlások megfogalmazása
  • diplomaterv témák felvetése, diplomaterv pályázatok kiírása
  • műszaki előírások véleményezése
  • közreműködés szakmai folyóiratok szerkesztésében.