Kezdőlap 9 Demo 9 Felhívás – kép a szövegben

Felhívás – kép a szövegben

Fotópályázat 2022 – Pályázati kiírás

Beküldési határidő: 2022. szeptember 23.

A Közlekedéstudományi Egyesület fotópályázatot hirdet a közlekedési szakterület képi megjelenítésének erősítésére.

A pályázat célja ápolni azt a hagyományt, amelyben a közlekedési szakma képekben is láthatóvá válik, továbbá a fotóarchívum bővítése, a készülő szakmai kiadványok megfelelő minőségű és mennyiségű képanyaggal való ellátása. A pályázat során olyan fényképeket várnak a szervezők, amelyek a közlekedéshez, a közlekedés mindennapjaihoz kapcsolódnak.

2022-ben két kategóriában lehet pályázni, melyekre digitális fényképezőgéppel vagy mobil telefonnal készített felvételek küldhetők be.

 Pályázati kategóriák

A)    Közutak, vasutak, légi- és vízi közlekedés

A természet, a légi- és vízi közlekedés, az út, a vasút és a pihenőhelyek kapcsolata. A létesítmények önálló esztétikája és harmóniája a környezettel. Egy pályázó legfeljebb 4 képpel pályázhat ebben a kategóriában.

B)    Műtárgyak

A természet és a műtárgyak kapcsolata. A létesítmények önálló esztétikája és harmóniája a környezettel. Egy pályázó legfeljebb 4 képpel pályázhat ebben a kategóriában.

Pályázati feltételek

A fotópályázaton bárki részt vehet, kivéve a hivatásos fotósokat.

Pályázni kizárólag olyan fotóval lehet, amely más fotópályázaton nem került benyújtásra, illetve nem ért el eredményt.

A képeknek a következő fájlnevet kell adni:

_kép sorszáma_VezetéknévKeresztnév_kép címe.jpg

Például: A01_KissAladár_Híd.jpg, B03_Kovács Lajos_Út.jpg

A pályázatra elfogadott fotók az V. Magyar Közlekedési Konferencián kerülnek bemutatásra

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. szeptember 23. 

Zsűrizés: 2022. szeptember 30-ig | Értesítés: 2022. októberber 3-ig | Díjátadó: 2022. október 11.

Díjátadó helyszíne: Hotel Eger & Park (Eger, 3300 Eger, Szálloda út 1-3.)

A pályázónak a fényképet/fényképeket a kitöltött pályázati adatlappal együtt e-mailen kell eljuttatnia a beküldési határidőig (kecskemeti.ivett@kozut.hu, Tárgy: Fotópályázat).

A pályázónak pályázati adatlapot kell kitöltenie, amin a beküldött képeket összesíti. Az adatlap a pályázati kiírás végén található. Azok a pályázatok, amelyekhez nincs csatolva a kitöltött adatlap vagy olvashatatlanul, illetve hiányosan került kitöltésre nem kerülnek elbírálásra.

A pályázaton digitális fényképezőgéppel, vagy mobil telefonnal készített, illetve filmről vagy diáról digitalizált színes és monochróm fotókkal lehet részt venni az alábbiak szerint:

·   A képeket csak JPEG formátumban (hosszabbik oldal 1920 pixel méretben) lehet beküldeni. A kép mérete nem haladhatja meg a 2 Mb-t.

·   A későbbiekben díjazott képek sRGB színprofilban elkészített JPEG fájl, maximális minőség (Adobe Photoshop jpeg 10-nek megfelelő tömörítés ajánlott), amelynek felbontása megegyezik az eredeti fájl (pl. RAW) felbontásával, maximum a vágás méretével csökkenhet.

·  Az elküldött kép maximálisan megengedhető vágása az eredeti formátum képpontjainak 50%-a. Amennyiben a vágás nagyobb mértékű, akkor azonnali kizárásra kerül a pályázatról!

·  A kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight).

· Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.

·    Bármilyen oldalméretű-arányos kép feltölthető, de törekedjen a pályázó a szabványos oldalméretek betartására 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3, 3:2, 4:3, 5:4,

·   A pályázaton nem vehetnek részt olyan képek, amelyek dátummal vagy egyéb – a készítő kilétére utaló – felirattal vannak ellátva. Nem lehet pályázni filmből kimásolt, úgynevezett digitális pillanatképpel.

·   Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő vagy szerzői jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a Közlekedéstudományi Egyesületet jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.

·  A filmről vagy diáról digitalizált fotók a digitális fényképezőgéppel, mobil telefonnal készült felvételekkel együtt kerülnek elbírálásra.

· A pályázók aktuális ranglistája az intraneten figyelemmel kísérhető.

Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, úgy az érintett képet kizárja a pályázatból.

 

Pályázati információ:

Név: Szerencsi Gábor | Tel: 1/819-9676 | E-mail: szerencsi.gabor@kozut.hu

 

A pályázat értékelése és díjazása

A pályázatot Közlekedéstudományi Egyesület tagjaiból álló 3 fős zsűri két fordulós (első forduló igen-nem, második forduló 1-10-ig pontozás) zárt zsűrizés alatt dönt a díjakról.

 

Zsűri:

·       dr. Tóth János
·       Holnapy László
·       Szerencsi Gábor

 

A zsűri a beküldött nevezési lapon megjelöli a pályázatokat, hogy zsűrizésre elfogadja (Elfogadva: E,), díjazza (Díjazva: D) vagy nem megfelelőség esetén a pályázatból kizárja (Nem került elfogadásra: -).

Az eredményekről, illetve pontszámokról a Közlekedéstudományi Egyesület honlapján (www.ktenet.hu) adunk tájékoztatást az eredményhirdetést követően.

Az eredményhirdetés díjai: 

Mindkét kategóriában a legjobb három pályázó oklevelet és vásárlási utalványt kap (az I. helyezett 50.000 Ft, a II. helyezett 30.000 Ft, a III. helyezett 20.000 Ft értékben).

A zsűri fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő számú vagy minőségű pályázat esetén kategóriákat ne értékeljen vagy több kategóriát összevontan értékeljen, esetleg további különdíjakat ítéljen meg.

A zsűri döntése végleges, az ellen fellebbezési lehetőséggel nem lehet élni.

A pályázaton való részvétellel a készítő a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogait a Közlekedéstudományi Egyesület részére átruházza, amely magában foglalja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A mű többszörözése magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését. A pályázó, illetve törvényes képviselője a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy alkotása szakmai kiadványokban, oktatásokon vagy a Közlekedéstudományi Egyesület nyilvános felületein szerepeljen vagy felhasználásra kerülhessen.

>>PÁLYÁZATI ADATLAP<<

A pályázónak egy pályázati adatlapot kell kitöltenie, amin a beküldött képeket összesíti.
Azok a pályázatok, amelyek adatlapja olvashatatlanul, illetve hiányosan került kitöltésre, nem kerülnek elbírálásra.