Kezdőlap 9 Területi Szervezetek 9 Vas Megyei Területi Szervezet

Vas Megyei Területi Szervezet

Elnök
Stangl Imre László
e-mail: kte.vas.elnok@gmail.com
Tel.: 20/588-8098


Titkár
Szabó Eszter
Magyar Közút Nzrt. Vas Vármegyei Igazgatóságe-mail: szabo.eszter@vas.kozut.hu
Tel.: 30/620-6797


A KTE Vas megyei területi szervezetének rövid bemutatása:

A Vas Megyei Területi Szervezet elődszervezete 1950-ben kezdte meg működését. Szervezetünk taglétszáma az 1990-es évek elején több, mint 400 fő volt, ami sajnos napjainkra nagymértékben lecsökkent. 2023-ban a szervezet 200 fővel és 7 szakcsoporttal működött.

Egyesült Vasúti Szakcsoport                  24 fő
Közúti Szakcsoport                                 52 fő
Közúti Közlekedési Szakcsoport            21 fő
Nyugdíjas Szakcsoport                           20 fő
Pályavasúti Szakcsoport                         52 fő
Vasútgépész Szakcsoport                       20 fő
Városi Közlekedés Szakcsoport             11 fő

A területi szervezet tagjait adó vállalatok, cégek vezetői egyben a megyei szervezetünk vezetőségében is helyet kapnak, és mint társelnökök segítik a megyei szervezet munkáját. A Vas megyei területi szervezet célja, hogy a szakcsoportok tagjai megismerjék egymás munkáját, betekintést nyerjenek a társterületek fejlesztéseibe, ezért szervez rendszeresen szakmai programokat, utakat. A tagság érdeklődését figyelembe véve kerülnek megrendezésre az országos nagyrendezvények, előadások, szakmai bemutatók, kiemelt projektek megtekintése vagy a szakmai kirándulások. A szakcsoportok szervezetten és rendszeresen végzik munkájukat.

1998-ban indult útjára a Közlekedésberuházási Konferencia, amely a mai napig nagy számú érdeklődőt vonz a megyei nagyrendezvényünkre minden tavasszal. A nagyrendezvényünkön átlagosan 250-300 fő részvételével mindig aktuális beruházási, fejlesztési, közlekedési témákat mutatunk be felkért előadók közreműködésével.

Több alkalommal foglalkoztunk a megye közlekedésbiztonsági helyzetével és a közlekedésbiztonság javíthatóságával a Közlekedési Kultúra Napján és más ankétokon. Ezt a sorozatot folytatva szerveztük meg a Közutas forgalmász ankétot.

Területi Szervezetünk jó kapcsolatot ápol a Vas Vármegyei Mérnöki Kamarával, számos közös programot szervezünk. A Közlekedésfejlesztési és beruházás konferencián alapoztuk meg a Magyar Mérnöki Kamara továbbképzéseit a KTE konferenciák keretei között. A MUSTRA (Mérnökök Új Startégiája) a KTE Vas megyei Területi Szervezte és a Vas vármegyei Mérnöki Kamara közös fóruma napjaink mérnöki kérdéseiről. Szakmai tanulmányutak szervezésében is sikeres a kooperáció.

1976 óta partnerségben vagyunk a VDEI Thüringiai szervezetével (ill. jogelődjével DR-rel). 2018-ban megújítottuk az Együttműködési megállapodásunkat.  Évente szakmai tanulmányúton vehettek részt tagjaink az egykori NDK-ban, majd az egyesült Németországban, és vendégül láttuk német kollégáinkat, bemutatva Magyarország szépségeit és a közlekedési fejlesztéseket.

A jövőre nézve célunk a tudományos, szakmai programok bővítése, szélesebb körben való megvitatása akár nagykonferencia keretein belül, a megyei közlekedési szakemberek összefogása, rendezvények szervezése.

Az elmúlt években az egyesületben végzett munkájukért a területi szervezetünk tagjai az alábbi elismerésben részesültek a 2015 – 2023 években:

Egyesületi ezüst jelvény:                 40 fő
Egyesületi arany jelvény:                10 fő
Széchenyi István emlékplakett:         4 fő
Jáky József díj:                                   2 fő
Kerkápoly Endre díj:                          3 fő
Czére Béla díj                                     1 fő
Örökös tag:                                         6 fő
Ifjúsági díj:                                         5 fő
Gárdai emléklap:                                4 fő
KTE-ért emlékplakett:                       2 fő