Kezdőlap 9 Aktuális információk 9 Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

2023. jan. 17.

 

Közlekedési Innovációs Díjat

A Közlekedéstudományi Egyesület és az OKOS VÁLASZOK Alapítvány

A közlekedéssel foglalkozó tehetséges fiatal szakemberek felkarolása, alkotásra ösztönzése, Magyarországon maradásuk elősegítése érdekében a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) és az OKOS VÁLASZOK Alapítvány (OVA)

 

A díj alapítóinak küldetése a hazai közlekedési ágazat fejlesztésével kapcsolatos előremutató ötletek, innovatív kezdeményezések, tudományos elképzelések felkarolása, a közlekedési szakma utánpótlás-nevelésének,erősítésének, megbecsültségének támogatása. A díj a maga eszközeivel el kívánja érni, hogy a közlekedési innovációk mind szélesebb körben és növekvő arányban legyenek képesek hozzájárulni a társadalmi jóléthez, a gazdaság bővüléséhez, összességében pedig Magyarország versenyképességének növekedéséhez. Ezen célok elérését az innovációk publicitásának biztosításával is támogatja.

A díj évenként egyszer adható, pénzjutalommal járó, magas presztízsű elismerés, amelyet a hazai közlekedési ágazatban kimagasló eredményt elért, 40 év alatti (a pályázat benyújtásának napján 40. életévüket be nem töltött) fiatalok kaphatnak meg. A méltatott és elismert eredmény lehet a közlekedés területén létrehozott találmány, szabadalom, innovatív K+F projekt, technológiai fejlesztés, tudományos eredmény.

Pályázattal érintett területek

Pályázni lehet minden olyan Magyarországon hasznosított, vagy hasznosítás előtt álló közlekedési innovációs eredménnyel, tervvel, kutatási anyaggal, projekttel, amelyek kiterjedhetnek a közlekedés összes vagy valamely alágazatával összefüggő járműtechnológiára, közlekedési infrastruktúra/szolgáltatás-fejlesztésre, a forgalom szervezésére, ellenőrzési és díjszedési rendszerre, közlekedésgazdaságtanra, mobilitás-menedzsmentre, valamint az emberi tényezőkre (pl. humánfaktor – ergonómia).

Érintettek köre

Mérnökök, fejlesztők, fejlesztői csapatok, felsőoktatásban, (akadémiai, állami és magán) tudományos környezetben dolgozók, hallgatók, kutatók, kutatócsoportok. Pályázni egyénileg és csoportosan is lehet.

A pályázati anyag tartalma

A pályázati anyag beadásának nyelve magyar. A pályázatnak tartalmaznia kell:

–        a pályázó szervezet/egyén nevét, címét, elérhetőségét;

–        a pályázó(k) önéletrajzát;

–        a pályázatra benyújtott projekt, munka, terv, kutatási anyag 10-15 oldalban (20-25 ezer karakter) történő dokumentált, igazolható bemutatását;

–        minimum két aktuális – egy évnél nem régebbi – szakmai ajánlást;

–        az elbírálást segítő egyéb szempontok/körülmények leírását/bemutatását;

–        a személyes adatok kezelésére vonatkozó aláírt tájékoztató nyilatkozatot (lásd az I. sz. mellékletben);

A pályázat benyújtásának határideje

2022. szeptember 1.

Határidő után beérkezett pályázatok figyelembevételére nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázati anyagot elektronikus formában a levelezes@ktenet.hu címre kell elküldeni. A levél tárgya: Jelentkezés a Közlekedési Innovációs Díj 2022pályázatra legyen. A pályázati anyag beérkezése után a Közlekedéstudományi Egyesület munkatársai egy munkanapon belül visszajeleznek a pályázat beérkezéséről. A visszajelzés technikai jellegű, és nem jelenti a pályázati anyag befogadását.

Az elbírálás módja

A beérkezett pályázatokat a KTE által delegált/meghívott tagokból álló szakmai testület bírálja el, amiben a díjat szponzoráló OVA állandó képviselettel bír.

 

A bírálat során figyelembe vett szempontok:

–        innovatív jelleg,

–        megvalósítás mértéke,

–        hasznosság,

–        tudományos hatás.

 

A bírálatról készült jegyzőkönyvek nem nyilvánosak, a pályázó azonban kérheti az őt illető jegyzőkönyvrész megismerését. A bírálati jegyzőkönyvet a KTE Titkárság archiválja. A szakmai testület döntésével kapcsolatosan fellebbezési, jogorvoslati lehetőség nincs.

A pályázók 2022. szeptember 30-ig tájékoztatást kapnak a pályázatuk eredményéről.

Díj, díjazás és díjátadás

A díj az elismerést igazoló műtárgyból és oklevélből, valamint nettó 1 millió forint pénzjutalomból (csoportos nevezés esetén csoportszinten) áll.

A díjat minden évben egy fiatal pályázó (egyén vagy csoport) kapja, további elismerések (második, harmadik helyezett, vagy közönségnyertes) nem kerülnek kiosztásra.

A pályázat ünnepélyes, részben sajtónyilvános eredményhirdetése, díjátadása várhatóan 2022. novemberében lesz az OVA és a KTE által szervezett közös rendezvényen. A nyertest a KTE értesíti legkésőbb 2022. október 31-ig. A nyertes – az adatok egyeztetését követően – legkésőbb a díjátadás utáni 10. munkanapon megkapja a pénzjutalmat.

A nyertes pályázó a soron következő éves közlekedési konferencián bemutathatja kutatását, projektjét a szakmai nagyközönség előtt.

Kommunikáció

A Közlekedési Innovációs Díjról, a pályázati programról, a díjátadóról, a díj nyerteséről és elért közlekedésszakmai eredményeiről a KTE és az OVA folyamatosan kommunikálnak.

>>TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL<<