Kezdőlap 9 Területi Szervezetek 9 Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet

Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet

Elnök

Németh Tamás

Vértes Volán Zrt.


Titkár

Geszler Attila

Magyar Közút Nonprofit Zrt., Komárom – Esztergom Megyei Igazgató


A Közlekedéstudományi Egyesület, mint a legnagyobb magyar önkéntes alapon szerveződő civil tudományegyesület a beszámolási időszakban megőrizte rangját, szakmai tekintélyét és többé-kevésbé tagságát is / ami az ilyen típusú szervezetek esetében manapság nagy szó!!!!/. Országos szinten az egyesület 9 tagozatba és 17 területi szervezetbe tömörülve 2012-ben összesen 3847 tagot számlált.

Megyei szervezetünk taglétszáma a következőképpen alakult:

2009 2010 2011 2012
185 165 168 181

Taglétszámunkkal az országos adatokkal összevetve, ha a tagozatokat is figyelembe vesszük országosan a 10., a 17 területi szervezet közül a 9. helyet foglaljuk el.

Területi szervezetünkben jelenleg 6 szakcsoport tevékenykedik:

 1. Városi Tömegközlekedési Szakcsoport
  Füzi Sándor
  Marx István
 2. Közúti Szakcsoport
  Barabás Zsolt
  Barabásné Kiss Tímea
 3. Bláthy Ifjúsági Szakcsoport
  Pozsgai Zoltán
  Révész József
 4. Bánki Ifjúsági Szakcsoport
  Smudla István
  Orbán László
 5. Volán Dorogi Üzemi Szakcsoport
  Dinnyés István
  Juhász István
 6. Közlekedés-nevelési Szakcsoport
  Cser László
  Zsigmondné Nagy Mariann

A tagság számára – tekintélyes tudományegyesülethez méltóan – megpróbáltuk minden év elején munkaterv formájában prognosztizálni, körvonalazni azokat a rendezvényeket, programokat, eseményeket, amely a tagság érdeklődését felkelti és egybeesik egyesületünk alapvető célkitűzéseivel, a közlekedéstudomány – és kultúra ápolásával, fejlesztésével.

Gazdálkodás, pénzügyi helyzet:

A jóváhagyott költségvetésünk általában 100.000 – 150.000 Ft között mozog, amelyből támogattuk a szakcsoportok belföldi tanulmányútjait, rendezvényeit, finanszíroztuk a múzeumi belépőket.

A szakmai munka értékelése kapcsán érdemes elmondani, hogy a bázisszervek támogatása a feszes költségvetések miatt és a nagy volumenű átszervezések, személycserék miatt, meglehetősen lecsökkent. E miatt a külföldi és a belföldi tanulmányutakat – az előző években megszokotthoz képest – kisebb volumenben szerveztünk.

Külső kapcsolatainkat illetően megállapítható, hogy az országos elnökséggel jó a kapcsolatunk.

A MTESZ megyei szervezete folyamatosan megbízható, jó partnernek bizonyult. Gazdasági ügyeink intézésével biztosította az egyesület gazdálkodásának jogszerűségét és szakmai fórumot teremtett a KTE számára a megye tudományos egyesületivel való kapcsolattartás terén.

Törekedtünk az együttműködés fokozására a Megyei Baleset-megelőzési Bizottsággal. Az utóbbi két évben már egyes szakcsoportok képviselői is meghívást kaptak a Baleset-megelőzési Bizottság üléseire és megítélésem szerint aktív, tartalmas együttműködés kezd körvonalazódni

A Magyar Autóklubbal is együttműködési megállapodást kötöttünk.

A továbbiakban is nagy hangsúlyt szeretnénk fordítani az idősebb nyugdíjas kollégáink megbecsülésére, megtartására, valamint a fiatalok egyesületi munkára történő megnyerésére.

A fiatalok egyesületi életbe való bevonása érdekében a megye két patinás közlekedési középiskolájában ifjúsági szakcsoportjaink működnek, nagy aktivitással.

Külföldi partnerünkkel, az Ulmi Dunabaráti körrel 2011-ben tartottuk a kapcsolat fennállásának 50. évfordulóját.

Szakcsoportok