Kezdőlap 9 Területi Szervezetek 9 Fejér Megyei Területi Szervezet

Fejér Megyei Területi Szervezet

Elnök

Szőke Ferenc

főszerkesztő-helyettes

MÁV Zrt. Sínek Világa pálya -és hídszakmai folyóirat

e-mail: szoke.ferenc@mav.hu

telefon: +36 1 512-4381


Titkár

Molnár István

megyei igazgató

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei Igazgatóság

e-mail: molnar.istvan@fejer.kozut.hu

telefon: +36 22 819 403


A KTE Fejér Megyei Területi Szervezete a Közlekedéstudományi Egyesület 1949-es megalakulását követően 1958-ban szerveződött meg. Alakulásakor a vasúti közlekedés (MÁV), a Közúti Közlekedés (KPM), valamint a Székesfehérvári KÉV vállalat szakemberei közül szerveződött a tagság. Alapító tagjai Polányi László, Benke Márton, Both Vilmos és Rajnyák Fábián voltak.

Alapszervezetünk a nagyobb létszámú szervezetek közé tartozik, taglétszáma 2012-ben 282 fő volt. Területi szervezetünk megalakulásakor kitűzött céljaink alapján végezzük tevékenységünket az alábbiak szerint

 • a megyei közlekedési szakemberek, kezelők, üzemeltetők kivitelezők, tervezők, hatósági vonalon dolgozók szakmai összefogása;
 • széles körű szakmai tájékoztatás;
 • civil állásfoglalás szakmai kérdésekben;
 • rendezvények szervezése.

Anyaintézményünk a Belvárosi I. István Középiskola Jáky József Tagintézménye, ezen intézményben sok tagtársunk végezte tanulmányait. Legtöbb rendezvényünket itt tartjuk.

Területi Szervezetünk jó kapcsolatot ápol a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségével, valamint a Fejér Megyei Mérnöki Kamarával.

 

Rendezvények:

Legfontosabb rendezvényünk a minden év tavaszán megrendezésre kerülő “Közutas Nap” nevű rendezvényünk, ahol átlagosan 100 fő részvételével mindig aktuális kérdéseket vitatunk meg felkért előadók közreműködésével. Ezen rendezvényünk évről-évre nagy érdeklődésnek örvend, este pedig a hagyományos “Közutas Bállal” zárjuk a napot.

Közutas területen egy-egy aktuális téma köré szervezünk rendezvényt.

A “Szakma Nagy Öregjei” című rendezvényünkön a szakma egy megbecsült alakját szólaltatjuk meg, aki a fiatalabb generációknak adja át élettapasztalatát.

A “Közúti-vasúti átjárók tervezése, építése, üzemeltetése, fenntartása” nevű országos konferenciát eddig háromszor, 1999, 2002, 2007-es években rendeztük meg.

Több alkalommal szerveztünk bel- és külföldi szakmai kirándulásokat.

Országos nagyrendezvényünk volt az 1997-es az Útügyi Napok, illetve a 2006-ban megrendezésre került Hídmérnöki Konferencia.

Szakmai kérdéseken túlmenően nagy hangsúlyt fektetünk a kulturális művelődésre is, ezért programjainkon lehetőséget adunk helyi művészek fellépésére.

Kitüntetések, elismerések:

Az elmúlt években az egyesületben végzett munkájukért a területi szervezetünk tagjai az alábbi elismerésben részesültek a 2007-2012 években.

Egyesületi ezüst jelvény:
Egyesületi arany jelvény:
Széchenyi István emlékplakett:
Jáky József díj:
Kerkápoly Endre díj:
Örökös tag:
Ifjúsági díj:

 

KTE-ért emlékplakett:

6 fő
5 fő
4 fő
3 fő
4 fő
1 fő
4 fő

 

6 szervezet

A KTE Fejér Megyei Területi Szervezetének szakcsoportjai:

Sorszám Szakcsoport megnevezése Létszám (fő)
1./ Közúti Közlekedési Szakcsoport 193
2./ Vasúti Pályalétesítményi Szakcsoport 79
3./ Vasútgépész Szakcsoport 10

Fontosnak tartjuk:

 • jó kommunikáció.
 • jó kapcsolattartás a társszervezetekkel, Önkormányzatokkal;
 • szakmai véleménynyilvánítás a megyét érintő kérdésekben;
 • fiatalok minél nagyobb arányba történő bevonása az egyesületi életbe;
 • tartalmas, nagy érdeklődésre számot tartó rendezvények szervezése;

Szakcsoportok