Kezdőlap 9 Esemény 9 KTE V2G TEAMS video-konferencia – EU HORIZON „Renewable-intensive, energy positive homes” projekt

KTE V2G TEAMS video-konferencia – EU HORIZON „Renewable-intensive, energy positive homes” projekt

Időpont: 2022/06/03-2022/06/03

Helyszín: Online

Meghívó

EU HORIZON „Renewable-intensive, energy positive homes” projekt konzorciumi MEGHÍVÓ

Gróf Széchenyi Ödön gőzjacht formájú 12 km/h aktívházhajó
20 kW/48 V hajómotoros és
10 kW/48 V hidrogenerátoros

Révhajó 3,9 kW 48 V DC motorral 6 km/h sebesség és 7 kWh/nap kb.280 Ft/nap villanyáram költség
12 km/h-nál kb.1120Ft/nap lenne.

Szentedrei 2*3,5 kW hidrogenerátoros hajómalom V2G 7 kW aktívház a saját és révhajó éves áramellátáson túl még 50000 kWh/év áram V2G töltőoszlopra

 

A Közlekedéstudományi Egyesület Általános Közlekedési Tagozat V2G közlekedési energia innovációs szakosztály
a Magyarországi Zöldkereszt Egyesülettel, a BAMTEC Kft-vel és az Országos Széchenyi Kör Hajós Egylet tagcsoporttal közösen 2022.06.03 péntek 10 órától a

Programok

10.00

Dr. Szabó István KTE V2G innovációs szakosztály elnök és
Magyarországi Zöldkereszt Egyesület elnök megnyitó előadása

10.10

Kiss János Ferenc az Országos Széchenyi Hajós Egylettagcsoport elnök

Tudjátok, merjétek, tegyétek hitel érdemes polgárokként a Zöld Magyarországért®

10.20

Horváth György Óbuda Group okleveles építőmérnök, szervező szakmérnök
Gróf Széchenyi Ödön 1867 Pest-Párizs lakóhajóút 150 évfordulós projektötlet

10.30

Horváth György Óbuda Group okleveles építőmérnök, szervező szakmérnök
KTE V2G hajós klaszter HORIZON aktívház projekt ISO 10006 minőségbiztosítás

10.40

Polgár László Polgárterv Mérnökiroda és ifjabb Polgár László BAMTEC Kft.
HORIZON K+F pályázati lőttbeton technológiás hajómalom aktívház prototípus

11-től
11,25-ig

5 perces hozzászólásra előzetes jelentkezőké a szó. Kérjük, hogy hozzászólási igényét kissjanosferenc@mannaenergy.eu címen jún.1-ig jelezni szíveskedjen.    

11.25

Dr. Szabó István levezető elnöki zárszó majd a Dabasi BAMTEC Kft-nél zártköri EU HORIZON aktívház (2022.09.06 határidős) pályázati megbeszélés 14 óráig.


KTE V2G video- konferenciára regisztráció
kissjanosferenc@mannaenergy.eu címen jún.1-ig
A regisztrálók megkapják a KTE V2G TEAMS video-konferencia műhelymunka elérési linket

BAMTEC Kft-nél személyes részvételi regisztráció ifj.polgar.laszlo@bamtec.hu címen jún. 1-ig
Aki Dabasra vonattal 9 óra 40 kor érkezne Bp. nyugatiból ezt jelezze a regisztrációnál.

Egyéb információk

BAMTEC Kft-nél személyes részvételi regisztráció ifj.polgar.laszlo@bamtec.hu címen jún. 1-ig
Aki Dabasra vonattal 9 óra 40 kor érkezne Bp. nyugatiból ezt jelezze a regisztrációnál.

 

 

 

Tudjátok, merjétek, tegyétek, együtt a teremtésőrző

Zöld Magyarországért®

 

 

EU HORIZON aktívház K+F pályázati 2*3,5 kW hidrogenerátoros hajómalom projekt termék egyik ENSZ SDG 3 JÓLLÉT célcsoport az Országos Széchenyi Kör Hajós Egylet ifjúsági tagcsoport (Nagycenk) környezetvédelmi iskolai közösségi szolgálat lenne. Az 50 óra polgári JÓLLÉT közösségi szolgálat előtti 5 órás felkészítés alapja gróf Széchenyi István HITE L tudjátok, merjétek, tegyétek együtt feldolgozása lenne.
Projekt másik kedvezményezettje a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány (Nagymaros) lenne. A hajómalom aktívház többletáram a kártyás villanyórás rászorulóknak menne.

 

F1

 

FELNŐTT
(269. oldal)


Én nem gyermekekhez szólok, kiknek lagy agyvelejekben az előítélet és sophisma könnyen gyökeret verhet, de férfiakhoz; itéljenek! Nem mondom, hogy csalhatatlan vagyok.

 

F2

 

FÜGGETLEN
(56. oldal)

 

Az ki jobban bírja magát, rendszerint függetlenebb, mint az, ki néha más segedelmére kényszerül”

 

F3

 

FELELŐSSÉGTELJES
(AJÁNLÁS oldal)

 

„A Hitelrül szólok, s a mi belőle foly, a becsületrül, az adott szó szentségérül, a cselekedetek egyenességérül”

 

F4

 

FEGYELMEZETT

(270. oldal VÉGSZÓ)


„a végsőségeket s túlságokat gyűlölöm, s békítés barátja vagyok, szeretném a számos felekezetet egyesítni, s inkább a lehető jót akarom elérni közép úton, mint a képzelt jót

 

F5

 

FIGYELMES
(AJÁNLÁS oldal)

 


Fogadjátok Hazám érdemes Leányai! Tiszteletem s Szeretetem jeléül ezen kis munkám ajánlását….Ti vontok minden körül bájt s életet… Üdvözlet és hála Néktek!”

 

T1

 

NEM TÁJÉKOZATLAN
(266. oldal)


külföldön tett többszöri utazásim, helyszinen szerzett tapasztalásim , és sok jeles emberrel emberekkel folytatott társalkodásim által egyrül másrul világosb, kiterjedtebb s több oldalú értelmem lehet, mint sok más nem olly kedvező állapotban voltaknak”

 

T2

 

NEM TUDATLAN
(85. oldal)


Hát ugyan mi az ész? Ítéletem szerint jobb érteményét az észnek nem adhatni… mint így Ennek egy pár órára van esze, annak több napra, emennek 5, 10, 20 esztendőre, amannak egész életre, s ennek századokra, öröklétre”

 

T3

 

NEM TREHÁNY
(55. oldal)


Mesterségbeli tanulásinkat se folytatjuk olly állhatatossággal, mint azt tenni kellene s bizonyosan tennők is, ha magunkat őszintén kérdeznők, s elhatározottan tudnók mihez kell fognunk”

 

 

 

T4

 

NEM TUNYA
(270.oldal VEGSZÓ

 

„nyissuk fel szemeinket, vegyük hasznát eszüknek. Minekünk is mozdulnunk kell, akár akarjuk akár nem, s nehogy hátrafelé nyomattassunk, lépjünk inkább előre

 

 

T5

 

 

NEM TEHETETLEN
(51. oldal)

 

Sem azon könyvtudós, ki testével tehetetlen, sem azon gymnasta, ki lelkének hasznát nem tudja venni, nem tökéletes ember. Mind testi mind lelki tehetségeknek teljes idomzatlan kell kifejtve lenniek, hogy az ember a lehető legnagyobb tökéletességre emelkedhessen.

 

Ö1

 

ÖNTEVÉKENYSÉG
(64. oldal)


„Hogy az országban a mi hátra van, előre menjen, s ne talán félre, ahoz legény kell a gátra s ember, a szó legvelősb értelmében!”

 

Ö2

 

ÖNFINANSZÍROZÁS
(75. oldal)


„Legyen csak bizodalom, a házasok és szeretők közt, hihessen barát barátnak, kösse csak bizonyos Hitel polgárt polgárhoz, kereskedőt földművelőhöz, s milly kevés idő alatt terem a megelégedés s tán a szerencse is ott, hol eddig még soha sem mutatta magát!”

 

Ö3

 

ÖNRENDELKEZÉS

(102. oldal)


nem a munka, hanem a jól elrendelt munka, szóval az ész a nemzeti gazdaság talpköve. Ha 1830ban minden erőmet legnagyobb serénység s állhatatossággal arra fordítom, hogy egy nagy gödröt ássak, s azt 1831ben megint betöltöm s ugy tovább, akkor munkámat egészen hijába vesztem”

 

 

Ö4

 

 

ÖNÁLLÓSÁG
(269 oldal VÉGSZÓ)


„Azon egyes személy, ki nem alattomosan cselekszik, sőt minden gondolati s szavairul igyekszik lerázni a homályt és kétest, s minden tetteirül félre vonni a fátyolt s leplet; ki nem hát mögött rágalmaz – hanem egyenesen szembe szól, az mi kárt tehet? Ha igaz a mit mond: nem árt, hanem használ; ha pedig alaptalan: elhordja a szél, s kicsapongó elmefuttatásit elnyomja a közértelem s valódiság súlya.”

 

 

Ö5

 

 

ÖNMEGISMERÉS
(78. oldal)


„Szintúgy ismerje a hazában nevelkedett gazda önálló helyét, s minden körülményit, mintha már meglett korában hozta volna Isten Pannon vagy Kunság vidékire ­– mert máskép a gyermeki kor behatási szemeit mindég homályban s itéletét örökön kötve fogják tartani, s ő a középszerűség szomorú határin se magát se hazáját tul emelni soha se fogja. – Mindenek felett pedig, ne keresse a hátramaradást, a hibát másban, mert mással nem – hanem inkább magában, mert magával parancsolhat.


Budapesten 2022.05.24-én
Országos Széchenyi Kör Hajós Egylet tagcsoport 1993 évi alapító elnökként a KTE V2G TEAMS 2022.06.03 video konferencia meghívóhoz összeállította Kiss János Ferenc. Aki Danubius Robin felvett néven 2013-tól Zöld Magyarországért színes ábrás védjegy tulajdonos is. Gróf Széchenyi István HITEL 1830 hasonmás kiadás alapján a mai helyesírás szerinti szöveghibákat nem javította.

 

Letölthető dokumentumok