Kezdőlap 9 Aktuális információk 9 Diplomamunka Pályázat 2024

Diplomamunka Pályázat 2024

2024. jún. 5.

 

DIPLOMAMUNKA PÁLYÁZAT
2024

 

A Közlekedéstudományi Egyesület diplomamunka pályázatot hirdet a 2024-ben diplomázó BSc és MSc hallgatók számára. Pályázhatnak azok a nappali tagozatokon végzett hallgatók, akik közlekedési-szállítási rendszerek, illetve elemei (pl.: áru- és személyszállítás, multimodális szállítás, közlekedési informatika, szállítmányozás, szállítási logisztika, közlekedési energetika és környezetvédelem stb.), közlekedésépítés-fenntartás (pl.: pálya, híd, elektromos rendszerek stb.), hálózatfejlesztés, valamint közlekedésgépészet (pl.: gyártás, üzemeltetés, javítás, karbantartás stb.) témakörben készítették diplomamunkájukat (diplomatervüket, szakdolgozatukat), arra legalább jó (4) minősítést kaptak, és legalább jó (4) összesített eredménnyel záróvizsgát tettek.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia (nyomtatott formában):

  • A diplomatervet elektronikus (pdf) formában is;
  • A diplomaterv rövid 1-2 oldalas összefoglalóját;
  • A külső opponensi és belső konzulensi véleményt;
  • A kitöltött és aláirt diplomamunka pályázati adatlapot.

A szakdolgozat/diplomamunka pályázati adatlap: >> ITT << letölthető.

A pályázaton csak a felsorolt feltételeknek mindenben megfeleltek vehetnek részt.

A pályázatokat az illetékes tanszéken kell leadni és kérjük, hogy azokat az egyes intézmények összefogva továbbítsák a Közlekedéstudományi Egyesület titkárságára (1066 Budapest, Teréz krt. 38.).

A pályázatok beküldési határideje 2024. augusztus 30.

A pályadíjak odaítéléséről – szakértői bizottság javaslata alapján – a KTE Országos Elnöksége dönt. A döntésről 2025. január elején kapnak a nyertes pályázók értesítést.

Kitűzött pályadíjak:

  • I. díj 70.000,- Ft
  • II. díj 50.000,- Ft
  • III. díj 30.000,- Ft

A díjazottak egy évre szóló KTE tagsági igazolványt kapnak, az I. díjban részesülők egy évig kapják a Közlekedéstudományi Szemle, valamint a Városi Közlekedés szakmai lapot. A pályadíjakat ünnepélyes keretek között a KTE elnöke adja át. A nyertesek 2025 első felében szakmai konferencián ismertethetik pályaművüket. A díjazott diplomaterveket az Egyesület betekintésre megőrzi.

 

KTE Szakképzést Koordináló és Diplomaterv Bizottság