Kezdőlap 9 Diplomamunka pályázat 9 DIPLOMAMUNKA PÁLYÁZAT – 2015

DIPLOMAMUNKA PÁLYÁZAT – 2015

Felhívás

A Közlekedéstudományi Egyesület diplomamunka pályázatot hirdet 2015-ben diplomázó egyetemi és főiskolai hallgatók számára
Pályázhatnak azok a nappali tagozatokon végzett hallgatók, akik közlekedési-szállítási rendszerek (elsősorban áru- és személyszállítás, multimodális szállítás, közlekedési informatika, szállítmányozás, szállítási logisztika, közlekedési környezetvédelem, közlekedési vállalatok elemzése), közlekedésépítés, hálózatfejlesztés, illetve közlekedésgépészet (elsősorban üzemeltetés, javítás, karbantartás) témakörben készítették diplomamunkájukat (diplomatervüket, szakdolgozatukat), arra legalább jó (4) minősítést kaptak, és legalább jó (4) eredménnyel záróvizsgát tettek.
A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
    1. A diplomaterv másolatát.
    2. A diplomaterv rövid 1-2 oldalas összefoglalóját.
    3. A külső, vagy belső opponensi véleményt.
    4. A kitöltött és aláirt diplomamunka pályázati adatlapot (a KTE honlapjáról letölthető – www.ktenet.hu )
A pályázaton csak a felsorolt feltételeknek mindenben megfelelők vehetnek részt.
A pályázatokat az illetékes tanszéken kell leadni és kérjük, hogy azokat az egyes intézmények összefogva továbbítsák a Közlekedéstudományi Egyesület titkárságára (1066 Budapest, Teréz krt. 38.). A pályázatok beküldési határideje 2015. július 24.

A pályadíjak odaítéléséről – szakértői bizottság javaslata alapján – a KTE Országos Elnöksége dönt. A döntésről január elején kapnak a nyertes pályázók értesítést.

Kitűzött pályadíjak:

 I. díj                70.000,- Ft
II. díj               50.000,- Ft
III. díj              30.000,- Ft

A díjazottak egy évre szóló KTE tagsági igazolványt kapnak, az I. díjban részesülők egy évig kapják a Közlekedéstudományi Szemle szakmai lapot. A pályadíjakat ünnepélyes keretek között a KTE elnöke adja át. A nyertesek 2016 tavaszán szakmai konferencián ismertetik pályaművűket. A díjazott diplomaterveket az Egyesület betekintésre megőrzi.

KTE Szakképzést Koordináló és Diplomaterv Bizottság