Kezdőlap 9 Diplomamunka pályázat 9 DIPLOMAMUNKA PÁLYÁZAT – 2014

DIPLOMAMUNKA PÁLYÁZAT – 2014

Felhívás

A Közlekedéstudományi Egyesület diplomamunka pályázatot hirdet 2014-ben diplomázó egyetemi és főiskolai hallgatók számára

Pályázhatnak azok a nappali tagozatokon végzett hallgatók, akik közlekedési-szállítási rendszerek (elsősorban áru- és személyszállítás, multimodális szállítás, közlekedési informatika, szállítmányozás, szállítási logisztika, közlekedési környezetvédelem, közlekedési vállalatok elemzése), közlekedésépítés, hálózatfejlesztés, illetve közlekedésgépészet (elsősorban üzemeltetés, javítás, karbantartás) témakörben készítették diplomamunkájukat (diplomatervüket, szakdolgozatukat), arra legalább jó (4) minősítést kaptak, és legalább jó (4) eredménnyel záróvizsgát tettek.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

1. A diplomaterv másolatát.

2. A diplomaterv rövid 1-2 oldalas összefoglalóját.

3. A külső, vagy belső opponensi véleményt.

4. A kitöltött és aláirt diplomamunka pályázati

A pályázaton csak a felsorolt feltételeknek mindenben megfelelők vehetnek részt.

A pályázatokat az illetékes tanszéken kell leadni és kérjük, hogy azokat az egyes intézmények összefogva továbbítsák a Közlekedéstudományi Egyesület titkárságára (1066 Budapest, Teréz krt 38..).

A pályázatok beküldési határideje 2014. július 20.

A pályadíjak odaítéléséről – szakértői bizottság javaslata alapján – a KTE Országos Elnöksége dönt. A döntésről január elején kapnak a nyertes pályázók értesítést.

Kitűzött pályadíjak:

I. díj 50.000,- Ft

II. díj 30.000,- Ft

III. díj 20.000,- Ft

A díjazottak egy évre szóló KTE tagsági igazolványt kapnak, az I. díjban részesülők egy évig kapják a Közlekedéstudományi Szemle szakmai lapot, amelyben a díjazottak pályamunkáját közzé tesszük.

A pályadíjakat ünnepélyes keretek között a KTE elnöke adja át és a díjazottak 2015 tavaszán szakmai konferencián ismertetik pályaművűket. A díjazott diplomaterveket az Egyesület betekintésre megőrzi.

KTE Szakképzést Koordináló és Diplomaterv Bizottság