Kezdőlap 9 Szakmai ajánlások 9 Ajánlás: a 2015. és a 2016. évben megrendezett

Ajánlás: a 2015. és a 2016. évben megrendezett

A Közlekedéstudományi Egyesület Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozata immáron 2 évtizede rendezi meg évenkénti országos konferenciáját, melynek címe és tárgya „A magyar közlekedés helyzete az EU-ban”. A 2015. és 2016. évi rendezvény Ajánlási Bizottsága által az alábbi „Ajánlások” születtek meg.

Ezeket az „Ajánlásokat” tisztelettel ajánljuk az Országgyűlés, a Kormány, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az illetékes hatóságok, a döntéshozók és döntés-előkészítők figyelmébe.

 

A konferenciák legfőbb céljai az elmúlt két évtized uniós és hazai közlekedéspolitikában bekövetkezett változások elemzése és értékelése, valamint a várható kihívások, feladatok, aktuális problémák számbavétele és a KTE sajátos eszközeivel történő hozzájárulás a problémák megoldásához. Eme célkitűzések jegyében hozta létre a konferencia Szervező Bizottsága az Ajánlási Albizottságot, mely a XX. EU konferencián elhangzott előadások és hozzászólások, valamint előzőekben az ugyanezen tárgyban megtartott XIX. EU konferencián megfogalmazott ajánlások felhasználásával az alábbi ajánlásokat, javaslatokat fogalmazta meg a döntéshozók és jogalkotók felé:

Ajánlások

        1. A közösségi közlekedés elsőbbségének elősegítése az egyéni közlekedéssel szemben.

A közösségi közlekedés társadalmi és gazdasági elsőbbsége érvényesüljön az egyéni közlekedéssel szemben. Ezért biztosítani kell, hogy a közlekedési szolgáltató bevételeivel nem fedezett költségei biztosítottak legyenek. Biztosítani szükséges továbbá, hogy az állam által jogszabályban meghatározott (alapvetően szociálpolitikai célú) utazási kedvezmények ellentételezése megtörténjen. Ez az ellentételezés ne minősüljön menetdíj támogatásnak. Ezért a személyszállítási törtvény módosításával ki kell mondani, hogy a személyszállítási közszolgáltatást végző vállalkozás részére az Állam megtéríti az általa megrendelt szolgáltatás költségeit, és ezt nem támogatásként nyújtja a szolgáltatónak. Alapelvként fontosnak tartjuk leszögezni, hogy az állami, illetve önkormányzati szociálpolitikai, oktatáspolitikai, foglalkoztatáspolitikai kedvezmények terheit nem háríthatják át – még részben sem – a szolgáltatást végző gazdasági társaságokra (vállalkozásokra). A fenti alapelv megvalósulása, illetve az annak megfelelés érdekében javasoljuk felülvizsgálni a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló rendelkezéseket. 

 

          2. A helyi személyszállítási közszolgáltatások működésének elősegítése.

Lényegében megtörténik – miniszteri rendelet alapján – az országos, regionális és elővárosi szolgáltatások esetében a közlekedési szolgáltató részére a személyszállítási közszolgáltatások bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek a megfizetése. A helyi személyszállítási közszolgáltatások esetében ez általánosan nem mondható el. A területi önkormányzatok, mint a helyi közösségi közlekedési szolgáltatás megrendelői a saját költségvetési teherbíró képességeihez igazítják a szolgáltatás bevételekkel nem fedezett költségeinek kompenzálását. Így a helyi közlekedési szolgáltatók általában alulfinanszírozottak, likviditási gondokkal küzdenek. Javasoljuk ennek az ellentmondásnak a feloldását. Javasoljuk az elektronikus jegy-és bérletrendszer országos szintű mielőbbi bevezetését, a kedvezmények pontos mérhetősége és a korrekt elszámolás érdekében. Javasoljuk a közösségi közlekedés ÁFA-jának kedvezményesebb kulcsba sorolását. Mivel a közösségi közlekedés tarifája hatósági áras, így az ármegállapító az ÁFA csökkentés mértékével csökkentheti az árakat, amely egyben megfelelhet a kormányzat rezsicsökkentési célkitűzéseinek is, továbbá növelheti a közösségi közlekedést igénybe vevők létszámát.

 

3.  A Levegő Munkacsoport kezdeményezésére a közlekedés környezetterhelésének csökkentése érdekében az alábbi javaslatokat fogalmaztuk meg:

  • A településeken egységes fizetési parkolási rendszer kialakítása szükséges;
  • Városi teherforgalmi koncepció kidolgozása és megvalósítása nem tűr halasztást;
  • Alacsony kibocsátási övezetek kialakítása szükséges;
  • Az egységes országos közösségi tarifarendszer bevezetésének előkészítését el kell kezdeni;
  • A közösségi közlekedés elavult járműveinek mielőbbi cseréjét el kell végezni;
  • A vasúti teherszállítás növekedésének elősegítése (kistételes, egy kocsis fuvarok indítása és fogadása, RoLa fuvarozás feltételeinek vonzóvá tétele, iparvágányok használatának ösztönzése) nem csak környezetvédelmi szempontból, hanem nemzetgazdasági és közlekedésbiztonsági szempontból is fontos követelmény.

2016. június 30.