Régi-új szakember a Közlekedéstudományi Intézet élénRégi-új szakember a Közlekedéstudományi Intézet élén
Beszélgetőpartnerünk: Schváb Zoltán ügyvezető

Napjainkban már egyáltalán nem számít szokatlannak, hogy egy vezető – teljesítve a szerződésében, kinevezésében foglalt feladatokat – más beosztásban folytatja a munkáját. Gyakorlatilag arról van szó, hogy – még magasabb beosztások esetén is – kvázi projektmunkát végeznek, amelyhez mindig az aktuális célkitűzések megvalósítására legalkalmasabb jelöltet választják. Voltaképpen ez történt a KTI Közlekedéstudományi Intézetben is, amikor december 1-én Schváb Zoltán (47) váltotta dr. Erb Szilviát az ügyvezetői székben.

Azoknak, akik több éve dolgoznak már a közlekedéspolitikában vagy a közlekedési ágazat valamely területén, bizonyosan nem kell bemutatni az újdonsült ügyvezetőt, akivel terveiről, elképzeléseiről elsőként beszélgettünk.

– Ügyvezető úr! Nehéz lenne önt azzal támadni, hogy ismeretlenül, a szakma ismeretének hiányában, pusztán valakinek a jóindulatából került a KTI élére. Hiszen, ha áttekintjük az eddig pályafutását, nyilvánvaló, hogy életútja erősen kötődik a közlekedéshez, mérnökként elsősorban a közlekedési infrastruktúrához. Ezek alapján feltételezem, hogy nem hezitált sokat, amikor Miniszter úr felkérte erre a tisztségre…

– Természetesen megtiszteltetésnek vettem a felkérést, ráadásul azzal is tisztában voltam, hogy az elődöm, dr. Erb Szilvia nagyon komoly eredményeket hagyott maga után, ahogy mondani szokás, magasra tette a lécet. Olyan eredményeket ért el az irányítása alatt az intézet, amelyekre lehet építkezni, tehát nem egy hitehagyott, elhanyagolt szervezet irányítását kell most magamra vállalnom. A Közlekedéstudományi Intézet ma egy nagy múltú, tekintélyes, átlátható, tudományos kutatómunkát, tanúsítást, oktatást végző „laboratórium”, amelynek munkatársai valódi, magas hozzáadott értékű munkát végeznek a közlekedési szakma tudományos és erős szakmai hátterének megteremtése érdekében.

– Mind ezekkel együtt teljesen természetes, hogy egy új vezető, aki eddig jórészt kívülről látta a szervezet tevékenységét, a saját elképzelései mentén szeretné tovább vinni elődje munkáját, illetve friss szemmel találhat olyan területeket, amelyek fejlesztése, finomhangolása további eredményeket hozhat. A kinevezése utáni első napok, hetek vélhetően azzal telnek majd, hogy munkatársaival együtt feltérképezi a KTI egyes szakmai területeit, és ahol kell, ott meghozza majd a döntéseket. Egyetért ezzel?

– Meglehetősen pontosan írta le az elkövetkező napok feladatait, de elhamarkodottan egyetlen kérdésben sem szeretnék dönteni. Hozzáteszem, nincs is olyan problémakör, amely azonnali beavatkozást igényelne. Az évből még hátralévő napokat valóban arra szeretném kihasználni, hogy közelebbről is megismerjem a szervezetet és munkatársaimat. Ez azt is jelenti, hogy a bennem már megfogalmazódott feladatokat igyekszem összevetni a kollégák álláspontjával, hiszen ez megfelelő iránymutatást adhat a jövőre nézve. Ráadásul évekig a közvetlen felügyeletem alá tartozott az intézet és vizsgáztatóként, meg szakértőként is évekig bedolgoztam a KTI-nek.

– Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk, lát már olyan változtatást vagy fejlesztést célzó lépéseket, amelyekkel a KTI tevékenysége még inkább megfelel majd a XXI. század kihívásainak?

– A KTI jelenleg megfelelő stratégiával rendelkezik, a feladatok valamennyi munkatársunk számára egyértelműek és világosak. Lezajlott a szervezet korszerűsítése is, de ezt a magam részéről nem tekintem kőbe vésett helyzetnek, hiszen napjainkban egy modern szervezet sajátja a változás, az adott körülményekhez való alkalmazkodás. Ilyen szempontból előnyöm is van, hiszen – ahogyan az imént fogalmazott – külsősként talán tisztábban átlátom azokat az esetleges szervezeti anomáliákat, amelyek esetében néha elég csak egy-egy porszemet kisöpörni a gépezetből ahhoz, hogy hatékonyabb legyen a munka. Szeretném, hogy a KTI a jövőben az eddiginél is jobban nyissa ki a kapuit a világra, foglalja el azt a helyet a közlekedéstudomány terén, amely segíthet az egyetemekkel való együttműködésben, de akár a szakpolitika alakításában, támogatásában is. Ez utóbbit leginkább azért tartom fontosnak, mert a közlekedés terén végrehajtott kutatások kedvező hatásai a politikán keresztül érvényesülhetnek az emberek életében. És bár az intézet nonprofit szervezeti formában működik, nem tartom ördögtől valónak azt sem, ha a szolgáltatásaink piaci alapon is értelmezhető hasznot hoznak.

– Örülök, hogy szóba hozta az emberekre gyakorolt kedvező hatásokat, hiszen sokaknak bizonyára fogalma sincs, mit tehet egy tudományos intézet az ő sikeresebb életükért. Márpedig a KTI tehet, és ismereteim szerint tesz is például a közlekedésbiztonságért, amelynek fejlesztése elemi érdeke minden közlekedőnek…

– Kétségtelen, hogy a lakosság szempontjából ez az egyik legfontosabb és legizgalmasabb szakmai területe az intézetnek, hiszen az itt zajló kutatások alapvetően határozhatják meg a közlekedők élet- és testi épségének megóvására vonatkozó döntéseket. Szerencsére ma hazánk jó úton halad ezen a téren, hiszen a halálos balesetek száma ebben az évben végre csökkenést mutat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy e téren visszavehetünk az aktivitásunkból, és nem is tervezem ezt. Sőt! Az eddiginél is szorosabbra kívánom fűzni a kapcsolatokat mind azokkal a társszervezetekkel, egyetemekkel és nem utolsó sorban a rendőrséggel, amelyekkel a közlekedésbiztonság szempontjából egy hajóban evezünk.

– Végezetül, miként látja az elkövetkező esztendőt?

– Sok munkát látok, de pillanatnyilag az egészségünk megőrzése legalább ennyire fontos. 2020 nem volt könnyű év a legtöbbünk számára, de most – legalábbis a járványügyi szakemberek szerint – úgy tűnik, hogy jövőre nyugodtabb időszak következik. Ezért aztán, így karácsony közeledtével csak azt kívánhatom, hogy az ünnepek alatt a lehetőségekhez képest mindenki igyekezzen sokat pihenni, energiával feltöltődni, hogy 2021-et újult erővel kezdhessük meg.

– Ügyvezető úr!  Köszönjük a beszélgetést.

S.G.

Forrás: www.kti.hu

IRODA: 1066 Budapest, Teréz Krt. 38. II/235. SZÁMLÁZÁSI- ÉS LEVELEZÉSI CÍM: 1066 Budapest, Teréz Krt. 38. (2014. február 4-től) NYITVATARTÁS:  AZ AKTULÁSIRÓL TÁJÉKOZÓDJON A FŐOLDALON 
TELEFONSZÁM: +36 1 353 2005 MOBIL: +36 30 512 1911, +36 30 209 5049, +36 30 567 9879 TELEFON/FAX: +36 1 353 0562 E-MAIL: info@ktenet.hu
ADÓSZÁM:
19815709-2-42 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 403 SZÁMLASZÁM: 10200823-22212474-00000000