Hozzájárulás a KTE működéséhez emelt tagdíjjal és egyéni támogatással

Tisztelt Tagunk!

Mint az bizonyára az Ön számára is ismeretes, 2020-ban az Egyesületünk működésének egyik fő gazdasági tartópillére, a konferenciaszervezési tevékenységünk a vírusjárvány miatt olyannyira visszaesett, hogy jelentős mértékben igénybe kellett vennünk a tartalék forrásainkat. Sajnos 2021 első félévéről is szinte biztosan elmondható, hogy csak online rendezvényeket tudunk tartani, amelyek gazdasági szempontból sem tudják megközelíteni a rendes, helyszíni részvétellel szervezett konferenciáinkat. Ezért úgy döntöttünk, hogy átalakítjuk a bevételeink összetételének az arányát, és nagyobb hangsúlyt fektetünk

a) támogatások és adományok gyűjtésére,

b) megbízásos szerződések kötésére,

c) a jogi tagok számának és a jogi tagdíjak növelésére valamint

d) az egyéni tagoktól származó támogatások növelésére.

 

Az Egyesület folyamatos és stabil működésének záloga a bevételeink jelentős növelése. Az úton elindultunk, számos partner szervezet segítő kezet nyújtott már. További lépések hiányában a működésünket tőlünk független külső tényezők hatásától tesszük függővé. Ennek elkerülése érdekében nagy erőfeszítéseket teszünk az a)-c) pontok szerinti bevételek növelésének eredményességére. Az egyéni tagdíjak és támogatások ügyében fordulok most Önhöz.


A KTE működésének segítése magasabb egyéni tagdíj fizetésével

A 2020. december 10-én tartott Országos Elnökségi Ülés javaslatot fogalmazott meg a Küldöttközgyűlés számára a KTE egyéni tagdíjainak emeléséről, aminek alapján az egyéni tagdíjak – tekintettel a járvány okozta gazdálkodási nehézségekre valamint arra, hogy a KTE egyéni tagdíjak több mint 10 éve változatlanok – 2021-től a következőképpen alakulnak:

 • Egyéni tagdíj: 3.000 Ft/év
 • Diák és nyugdíjas tagdíj: 1.500 Ft/év
 • Örökös tagok tagdíja: továbbra is 0 Ft.

 

Az új tagdíjak a Küldöttközgyűlés 2021. májusi ülésének határozata alapján léphetnek életbe. A tagdíjrendszerünk „felülről nyitott”, ezért az emelt tagdíjak már a Küldöttközgyűlés határozatától függetlenül az év elejétől is befizethetők. Ugyanakkor kérjük azon tagjainkat, akik csak a Küldöttközgyűlés határozata után fizetik be az emelt tagdíjat, most ne fizessék be a régi összeget, hanem a Küldöttközgyűlés határozatát megvárva, 2021 júniusában legyenek kedvesek azt megtenni.

 

Magasabb tagdíj = NAGYOBB SEGÍTSÉG

Kérjük továbbá, hogy – mivel az emelt tagdíjak nagymértékben segítenék a gazdálkodásunkat – amennyiben tehetik, támogassák a működésünket azzal, hogy a májusi Küldöttközgyűlés határozatától függetlenül, már most befizetik az emelt összegű tagdíjat. 3.000 Ft egy hónapra eső része csupán 250 Ft/hó, amiért már egy helyi vonaljegyet sem lehet megvenni Budapesten.

Megértjük, ha ez is sok, de ha mégsem, akkor nagyon nagy segítséget nyújt a működésünkhöz. 4000 fizető taggal számolva ez 8.000.000 Ft-tal jelent több bevételt a KTE-nek a korábbi tagdíjhoz képest, aminek 50%-a területi szervezetek és tagozatok gazdálkodásában marad, ha a Küldöttközgyűlés elfogadja az Országos Elnökség javaslatát. Ez összességében 2.800.000 Ft-tal nagyobb teret enged meg a területi szervezeteink és tagozataink gazdálkodásában. Ennyit jelent az Önök által vállalt havi 250 Ft a helyi szervezeteknek.    

 

 

A KTE működésének segítése egyéni támogatással

Az emelt egyéni tagdíj megfizetése mellett Ön nagyon sokat segíthet működésünk feltételeinek stabilizálásában ha a lehetőségéhez mért összeggel a tagdíjon túl is támogatást nyújt.  Amennyiben Önnek lehetősége van arra, hogy támogassa is az Egyesületet, akkor  Ön a társadalmi felelősségvállalás nemes gesztusaként nagyobb mértékben járul hozzá  a több, mint 70 éves KTE közhasznú feladatainak ellátásához és működéséhez.

Hol, és hogyan lehet tagdíjat és támogatást fizetni?

Regisztráció

Kérjük, hogy az emelt tagdíjfizetési szándékát és/vagy támogatási szándékát az alábbi gombra kattintva elérhető űrlapon szíveskedjen jelezni. Az űrlap azon túl, hogy segíti a nyilvántartásunkat, lehetőséget ad arra, hogy – hozzájárulásuk alapján - a KTE archívumban megőrizzük az önzetlen támogatók adatait a jövő nemzedéke számára.

A tagdíjfizetés módjai

A fenti űrlap kitöltése után a tagdíjak befizetése az eddig megszokott módon, a KTE Titkároknál, a KTE Irodában vagy átutalással történhet.

Tagdíjfizetés személyesen a KTE Irodában

A személyes tagdíjfizetés a KTE Titkároknál az eddig megszokott módon történhet. Az Irodában jelenleg hétfőtől-csütörtökig: 10:00-14:00-ig lehet tagdíjat fizetni.

Tagdíjfizetés átutalással

Átutalással a 10200823-22212474-00000000 sz. K&H Bank számlánkra (számlatulajdonos: Közlekedéstudományi Egyesület, közlemény: név, születési idő, anyja születési neve) tudnak tagdíjat fizetni.


Támogató segítségében bízva,


Üdvözlettel:

Dr. Tóth János
főtitkár


_______________________________________________________________________________________________________________________

A KTE tagdíj emelést a Küldöttközgyűlés 2021. május 26-ai ülés keretében tűzi napirendre és kerül megszavazásra, a tadgíj emelés ezt követően léphet érvénybe. 

A jelenleg érvényben lévő tagdíjak az alábbiak, kérjük a tagdíj fizetési szándékukat a fentiekben leírtakat figyelembe véve tegyék. 
________________________________________________________________________________________________________________________

 


Ezen az oldalon a Közlekedéstudományi Egyesület egyéni tagdíjait valamint az ezeken felül önkéntesen választható kiemelt tagdíjfizetési és támogatási lehetőségeket ismertetjük. Az egyéni tagdíjakon túli tagdíjak és támogatások hivatalosan a KTE Küldöttközgyűlésének 2013. május 16-i határozata értelmében 2014-től érvényesek, azonban az Alapszabályunk jelenleg is lehetővé teszi, hogy a tagság támogassa az Egyesület működését, ezáltal a céljai elérését. A jogi tagdíjaink mértékét az érintett jogi tagunk felajánlása alapján, egyéni megállapodás útján határozzuk meg.

A KTE 2014. május 21-i Küldöttközgyűlésés határozata alapján az Egyesület 2015-től bevezeti a bankkártya méretű plastic tagsági igazolványt. Az Igazolványok egy kereskedelmi kedvezményt nyújtó kártyák is egyben. Az elfogadó helyekről szóló információ ennek a lapnak az alján Található vagy pedig  ITT  letölthető. Az igazolványok gyártási- és éves megújítási költségeit  a határozat alapján a tagok fizetik. A gyártási költség 2015-ben a kártyák kiadásának évében, illetve új kártya igénylése esetén 200 Ft/tag.  A korábban elfogadott 40 Ft/év megújítási (matrica)  díjat a KTE központi költségvetésből állja, a tagoknak ezt nem kell megfizetniük.


Egyesületünk tagdíjai egyéni tagjaink részére: 

 • Egyéni tagdíj: 1.000 Ft/év +200 Ft kártya gyártási költség új tagok vagy elveszett kártya esetén.
 • Diák*, nyugdíjas egyéni tagdíj: 500 Ft/év +200 Ft kártya gyártási költség új tagok vagy elveszett kártya esetén.
 • Az Örökös Tagjaink részére a KTE tagság díjmentes, csak 200 Ft kártyagyártási költséget kell fizetniük elvesztés esetén.

*:  Diák tagdíjat fizethet minden nappali tagozatos diák vagy főiskolai/egyetemi hallgató illetve PhD hallgató. Az esti vagy levelező tagozatos hallgatók egyéni tagdíja 1.000 Ft/év.


Az egyéni tagdíjon felül, belátása szerint támogathatja Egyesületünket. 


A tagdíjfizetés esedékessége:

A tagdíjat az aktuális év első negyedévében (legkésőbb március 31-ig) kell befizetni.


Tagdíjfizetési módok:

 1. Titkárságon készpénzben (1066 Budapest, Teréz Krt. 38.).
 2. Titkároknak készpénzben (Az illetékes területi szervezetnél vagy tagozatnál).
 3. Átutalással. Bankszámlaszámunk: K&H Bank Zrt. 10200823-22212474-00000000. A közleménybe kérjük, hogy szíveskedjen feltüntetni a nevét és tagsági azonosítóját. Amennyiben az azonosító nem áll az Ön rendelkezésére, akkor szíveskedjen feltüntetni a nevét, az édesanyja leánykori nevét és az Ön születési évét.

***: A csekken történő tagdíjfizetés 2013. december 31-én megszűnt.

Köszönjük, hogy a tagdíjának rendszeres befizetésével hozzájárul az Egyesület zavartalan működéséhez!

Külön köszönjük az esetleges kiemelt támogatását is!

 

A Közlekedéstudományi Egyesület vezetősége nevében,

Dr. Tóth János főtitkár


EDC kártya elfogadóhelyek

(Ez az információ  ITT  letölthető formában is megtalálható.)


Tisztelt Tagtársak!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a tagkártyák elkészültek, és a 200 Ft-os kártyadíj befizetését követően körülbelül 2 héten belül átvehetők.

Néhányan azok közül, akik már átvették a Tagsági Igazolványukat, jelezték, hogy sikeresen vásároltak a kártyával, esetenként akár  1000-2000 forint  közötti összeget megtakarítva. Annak érdekében, hogy Ön is élhessen ezzel a lehetőséggel, az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani ahhoz, hogy hol tudja felhasználni a kedvezményre jogosító kártyát.


Elfogadóhely keresés

Az elfogadó helyekről naprakész információt talál a kártyát szolgáltató cég honlapján:  www.edc.hu

Egyes üzletek keresése

www.edc.hu/kereso  oldalon lehet keresni cégnévre, településre vagy kerületre, tevékenységre és régióra. A keresés indításához elég egyet megadni, illetve kitölteni a keresőmezők közül. A találati listában megjelenik a cég neve és tevékenységi kategóriája, a régió, a cég címe, és kiemelve a cég által felkínált kedvezmény mértéke.

Részletes céginformációhoz a cég nevére, illetve a kedvezmény mértékére kattintva juthat.

További lehetőségek:

 • Üzlethálózatok keresése:  A  www.edc.hu/halozatok  linken a legalább három egységgel rendelkező elfogadóhelyek - csökkenő sorrendű táblázatban - tekinthetők meg.
 • Katalógus:  A  www.edc.hu/katalogus  oldalon töltheti le a naprakész országos és regionális katalógusokat pdf formában.
 • Elfogadóhely-térkép:  A  www.edc.hu/teljesterkep.php  linkre kattintva megtekintheti az összes elfogadó helyet az országos térképen.

Az EDC Elfogadó Partnerei a kedvezményeket NEM tudják érvényesíteni a következő termékeikre: autópálya-matrica, dohányáru, gumiabroncs, gyógyszer, LEGO, menetjegy, mobilbilegyenleg feltöltés, illetve feltöltő kártya, BP gáz, tankönyv, újság.

Az EDC Elfogadó Partnerei az akciós termékeikre az alapkedvezménynek csak a felét kötelesek biztosítani. (Azaz pl. 15% esetén csak 7,5%-ot.)


Nem talál a környezetében elfogadóhelyet?

Biztosan van Önnek is néhány olyan kiskereskedő vagy (lokális) szolgáltató ismerőse, aki szívesen lenne EDC Elfogadó Partner, ha tudna rendszer forgalomnövelő erejéről.  Amennyiben igen, várják a partner csatlakozását a   http://www.edc.hu/elfogado oldalukon.


Sok megtakarítást kívánunk!

IRODA: 1066 Budapest, Teréz Krt. 38. II/235. SZÁMLÁZÁSI- ÉS LEVELEZÉSI CÍM: 1066 Budapest, Teréz Krt. 38. (2014. február 4-től) NYITVATARTÁS:  AZ AKTULÁSIRÓL TÁJÉKOZÓDJON A FŐOLDALON 
TELEFONSZÁM: +36 1 353 2005 MOBIL: +36 30 512 1911, +36 30 209 5049, +36 30 567 9879 TELEFON/FAX: +36 1 353 0562 E-MAIL: info@ktenet.hu
ADÓSZÁM:
19815709-2-42 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 403 SZÁMLASZÁM: 10200823-22212474-00000000