Vasútépítési és Pályafenntartási Szakmai Nap

Vasúti Tagozat
2085 Pilisvörösvár, Vasúti út 1.
2013. augusztus 30.

Helyszín: 2085 Pilisvörösvár, Vasúti út 1.

Időpont: 2013. augusztus 30.

Program

2013. augusztus 30. (péntek) délelőtt

9.00 - Témák:
- Y-aljas felépítmény építése - Útátjárók, peronok kialakítása - A vasúti pálya víztelenítési megoldásai - Az alagút kivitelezési munkáinak megtekintése és egyéb szakmai újdonságok ismertetése Továbbiakról felvilágosítás kérhető Szekeres Dénestől a <a href="mailto:szekeresd@mav-notes.mav.hu">szekeresd@mav-notes.mav.hu</a> email címen. KTE Vasútépítési és Pályafenntartási Szakosztálya

Összegzés

Az esztergomi vasútvonal átépítésének, korszerűsítési munkáinak megtekintésére 2013. augusztus 30-án pénteken szakmai nap keretén belül került sor /Pilisvörösvár - Piliscsaba/ állomások közötti munkaterületen.

A kolléganők, kollégák már 8.30 után szép számmal gyülekeztek Pilisvörösvár állomás felvételi épület mellett. A meghirdetett kezdési időpontra a jelentkezők közül négy fő kivételével mindenki megérkezett. A szakma újdonságai iránt érdeklődőket Halmai László úr a Vasútépítők Kft. – Győr ügyvezető igazgatója köszöntötte, majd röviden ismertette a KTE szakmai nap programját, mely a következőket foglalta magába:

  • Pilisszentiván irodaházban a témához kapcsolódó előadások megtartása
  • Y-aljas felépítmény építése, a technológia helyszíni ismertetése
  • Y-aljas vágány nagygépes szabályozása
  • Alagút felújítási munkák megtekintése

A tervtől eltérően Szekeres Dénes javaslatára első napirendként a résztvevők a Pilisvörösvárt elkerülő 10-es sz. út aluljárójának kivitelezési munkálatait tekintették meg, bepillantva a réselési feladatok elvégzésébe. Az építés jelenleg a 3. ütemnél tart, az aluljáró 2014 nyarára készül el.

Ezt követően autóbusszal a Kft. irodaházához utaztunk. Itt három előadás megtartására került sor.

  • Óbuda - Piliscsaba – Esztergom vasútvonal fejlesztése a kivitelező perspektívájából
  • Pilisvörösvár(kiz.) - Piliscsaba(bez.)  vonalszakasz pálya és műtárgyépítési, valamint a kapcsolódó ideiglenes biztosítóberendezési, távközlési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkák tervezése és megvalósítása, Y acél aljas vágányépítés
  • Zúzottkő ágyazatú vágányok oldalirányú stabilitásának javítási lehetőségei kis sugarú ívekben

Megjegyzés: az első két előadás anyagát a csatolt prezentáció tartalmazza.

Az előadásokat követően Süle Zoltán projektvezető úr helyszíni szakmai ismertetőjére került sor az Y-aljas vágányra vonatkozó beépítés technológiáját illetően. Az Y-aljakat R=250 m-es kissugarú ívekbe építik be. A munkaterületen ezen kívül a vasúti pálya víztelenítési megoldásait, valamint a második vágány alépítményének kialakítását is megtekinthették a kolléganők, kollégák.

A következő helyszínen az Y-aljas felépítmény nagygépes szabályozását (08-275 psz. gép) mutatták be.

Végül a piliscsabai alagút korszerűsítési munkáit láthatták az érdeklődők. Itt Takács László úr az A-híd képviselője tartott rövid tájékoztatást. Elmondta, hogy a régi vasúti felépítmény ágyazat átvezetéses volt, most pedig vasbetonlemezes pályaszerkezeten edilonos leerősítést alkalmaztak. Ahhoz hogy az alagútban a felsővezeték is elférjen 45 cm-rel kellett süllyeszteni a tervezett sínkorona szintet.

A szakmai program után a Vasútépítők Kft. vezetése vendégül látta a népes csapatot ebédre, az alagút feletti Kopár csárdába.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a KTE rendezvényen 66 fő vett részt. A szakma szinte valamennyi szegmense képviselve volt. Többek között részt vettek hálózatfejlesztők, tervezők, beruházási projektkoordinátorok, műszaki ellenőrök, kivitelezők, üzemeltetők (pályás, hidász), pályadiagnosztikai szakemberek, környezetvédők, gyártmánytervezők, geodéták, technológus mérnökök, végül, de nem utolsó sorban egyetemi tanárok is.

A szakmai nap képei, és két előadás prezentációja a Közlekedéstudományi Egyesület honlapján is /www.ktenet.hu/ megtekinthetők.

ui: A rendezvény lebonyolítását, és a szívélyes vendéglátást ezúton is nagyon szépen köszönjük.

A beszámolót készítette: Szekeres Dénes KTE tag