A Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozatának elnökségének felhívásaFELHÍVÁS

A koronavírus járvány a magyar társadalom egészéhez hasonlóan rendkívül kedvezőtlenül befolyásolta a Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozatának működését is.

2020 elején még sikeresen és pozitív pénzügyi eredménnyel megrendezett konferenciánkat követően megszűnt a tagjaink közvetlen találkozásának lehetősége, amely elengedhetetlen eleme a közösségi jellegű működésnek, aminek a fenntartása a KTE egyik alapvető feladata és értéke is egyben.

A Tagozat tagjai átlag életkorukat tekintve nem tartoznak a legfiatalabb korosztályhoz, ami akkor is igaz, ha figyelembe vesszük, hogy a létszámot több mint 15 százalékkal sikerült növelnünk, olyan fiatalok csatlakozásnak köszönhetően, akik többségükben felsőfokú végzettségű közlekedési szakemberek.

A központilag megszervezett, magas színvonalú online konferenciák hiába sikeresek, megítélésünk szerint mégsem tudják teljes mértékben pótolni a korábbi személyes részvétellel megtartott rendezvényeket és szervezeti eseményeket, amelyekhez csak az egészségügyi helyzet jelentős mértékű javulása esetén térhetünk vissza.

Nincsenek adataink arról, hogy a Tagozat tagjai közül hányan kaptak már védőoltást, illetve lettek védettek (ilyen felmérést nem terveztünk, és a személyiségi jogok védelme miatt nem is végezhetnénk), de tisztában vagyunk azzal, hogy beoltott tagjaink számának minél nagyobb mértékű növekedése a korábbi szervezeti életünk folytatásának elengedhetetlen feltétele. Meggyőződésünk, hogy ez a megállapítás a KTE többi szervezeti egysége tekintetében is helytálló.

Erre való tekintettel a Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozatának elnöksége a legtisztább lelkiismerettel azt javasolja a Közlekedéstudományi Egyesület területi szervezeteinek és tagozatainak, hogy saját hatáskörükben eljárva kérjék fel tagjaikat, hogy vegyék fel az egyéni döntésük alapján nekik legmegfelelőbb védőoltást és ugyanerre buzdítsák családtagjaikat és ismerőseiket is

Egyidejűleg tisztelettel felkérjük a Közlekedéstudományi Egyesület Elnökségét, hogy teljes tekintélyével álljon a kezdeményezés mellé, ezzel is elősegítve, hogy minél előbb visszatérhessünk az egyesületi élet korábbi gyakorlatához, mivel úgy gondoljuk, hogy tevékeny –  a szó valódi és átvitt értelmében „élő”  – aktív tagság nélkül a Közlekedéstudományi Egyesület sem töltheti be alapvető küldetését.

 

Budapest 2021.április 13.

                                                                      

Dr. Hinfner Miklós tagozati elnök