Búcsúzunk tagtársainktól

Ezt az oldalt utoljára 2021. január 26-án frissítettük.
Elhunyt Prof. Dr. habil Holló Péter
Fájó szívvel adjuk hírül, hogy  dr. Holló Péter 74 évesen elhunyt .


In memoriam

Van, akinél nem ér véget a hivatás a munkánál. Van, akinek a munkája hivatás, elhivatottság és még a munkaidőn túl is azzal foglalkozik, amivel a munkaidejében, azzal, amit szeret. Dr. Prof. Holló Péter éppen így élte életét.

Munkáján túl szakmai civil tevékenység keretei között is a közlekedésbiztonság növelésén, a közlekedésbiztonsági kérdések megoldásán fáradozott. 39 évesen a Közlekedéstudományi Egyesület tagja lett és mintegy 35 éven keresztül erősítette azt. Alapító tagja volt az Egyesület Közlekedésbiztonsági Állandó Bizottságának, majd a megalakuló Közlekedésbiztonsági Tagozatnak.

Kérlelhetetlen szakmaisággal, vagy éppen konstruktív türelemmel támogatta a Közlekedéstudományi Egyesületet, valamint annak, a közlekedésbiztonsági ügyet képviselő tagozatát abban, hogy a közúti szakterületen is tényezővé váljon, és sok mérnök találkozhasson a biztonság sokszor újszerű gondolkodást feltételező szempontrendszerével.

Az egyesületi munkája nem maradt figyelmen kívül. A közösség 1998-ban ezüst, majd 2002-ben arany jelvénnyel ismerte el munkáját.15 éves tagságot követően, az arany jelvény birtokában a kiemelkedő tudományos munka elismeréseként 2014-ben Jáky József díjat adományozott az Egyesület Péternek. A munka folyt, az évek röpültek, túl a harmincnégy évnyi tagságon 2019-ben Dr. Holló Pétert a Közlekedéstudományi Egyesület örökös tagjának választotta. 2020-ban Péter az Egyesület égi örökös tagjaihoz csatlakozott, rövid betegség után elhunyt. Szakmai életútjának méltatása itt olvasható.

A Tagozat pótolhatatlan veszteséget szenvedett, de az iránta és munkássága iránt érzett tisztelet is arra ösztönöz minket, hogy tovább vigyük az ügyet, ami egyben hivatás, hitvallás is.

Nyugodj békességben tagtársunk, Péter, nagyon fogsz hiányozni!

A KTE KözlekedésbiztonságiTagozat nevében:

Berta Tamás
társelnök

____________________________________________________________________________________


Elhunyt Dr. Jankó Domokos
Fájó szívvel tudatjuk, hogy 2020. december 28-án Dr. Jankó Domokos elhunyt.

In memoriam

Soha nem örültem még megszavazott kitüntetésnek annyira, mint amikor Közlekedéstudományi Egyesület elnöksége a Közlekedésbiztonsági Tagozat előterjesztésére 2020. december 10-ei online elnökségi ülésén – az Egyesület két másik kiemelkedő személyisége mellett – Dr. Jankó Domokosnak Dr. Kerkápoly Endre díjat, az egyesület legmagasabb elismerését ítélte oda.

Dr. Jankó Domokos gondolataival jómagam közvetlenül először 1979-ben találkoztam, mikor a közlekedésbiztonsági témakörű szakdolgozatom opponenseként dicsért is, de elegánsan a hiányosságokra is rámutatva jelölt ki szakmai fejlődésemnek új szempontokat.

Ezt követően megtisztelő volt vele egy munkabizottságban dolgozni a KTI közúti biztonsági audit magyarországi meghonosítását célul kitűző munkacsoportjában, és olvasni a Közlekedéstudományi Szemlében és más szaklapokban megjelenő veretes, értékes cikkeit.

Amikor úgy éreztük, hogy a közlekedésbiztonság ügye az egyesület keretein belül már önálló szervezeti egységet igényel, nem volt kérdés 2008-ban a felkérés; és Domokos az elsők között vállalta a KTE Közlekedésbiztonsági Állandó Bizottságban való tevékeny részvételt. És cikkeket írt, és előadásokat tartott, és tanácsaival segítette a VOLT fesztiválokon a közlekedésbiztonsági direkt marketingek szakmailag úttörő jellegű megszervezését. Amikor 2013-ban felmerült a Közlekedésbiztonsági Állandó Bizottság Közlekedésbiztonsági Tagozattá szervezése, erőt adott, ott volt velünk az alapító tagok között, csodálatos lexikai tudásával, szakmai elemzőkészségével, rendszerszintű átlátó-képességével, hihetetlen domináns, mindig jót akaró, szeretetteljes emberségével.

És csodálatos volt Vele együtt dolgozni, együtt gondolkodni a közlekedési kultúra fogalmán, ahol szárnyaimat nyesegetve az érzelmi szempontok felől a szakmaiak felé mindig visszarángatott, az önkormányzatok, a települések közlekedésbiztonságának növeléséért pályázat kiírása és szempontjainak meghatározása során – amelyben szakmailag hitt és nagy lehetőséget látott –, és A Közlekedési Kultúra Napja eseménysorozat programjainak megannyi kérdésében az elmúlt 6 évben.

Dr. Jankó Domokos kimagasló szakmai munkásságát az Egyesület 1990-ben Ezüst jelvénnyel, 2013-ban Arany jelvénnyel, 2014-ben Jáky Díjjal ismerte el, és legnagyobb fájdalmunkra a Kerkápoly Díj már csak posztumusz kerülhet átadásra. Domokos szakmai életútjának méltatása és rendkívül gazdag publikációs jegyzéke itt olvasható.

Kedves Domokos!

Távozásoddal pótolhatatlan veszteség érte a Közlekedésbiztonsági Tagozatot, az Egyesületet, a szakmát.
Szívünkben örökre megőrizzük emlékedet, és kiemelkedő munkásságod értékeit képességeinkhez mérten visszük tovább. 

A KTE Közlekedésbiztonsági
Tagozat nevében:
Bíró József
tagozati elnök

***

A KTI honlapján közölt életút ITT olvashastó

___________________________________________________________________________________


Elhunyt Koller Sándorné

2020. 12. 26-án váratlanul elhunyt dr. Koller Sándorné (Miskolczi Ida), aki 1929. 08. 3-án született Sopronban.

Iskoláit Budapesten végezte és 1951-ben szerzett mérnöki útlevelet a BME hídépítési szakán. 1951 – 55 között a Mélyépítési Tervező Vállalat Hídirodáján majd az Út- Vasúttervező Vállalatnál dolgozott, mint tervező mérnök.

1954-ben férjhez ment Koller Sándorhoz és ezt követően egészen 1966-ig a gyereknevelés mellett férje munkásságának elősegítésére a közúti és forgalomtechnikai külföldi szakirodalom feldolgozásában működött közre.

1966 – 1985 között az Autóközlekedési Tudományos Kutató Intézetben majd jogutódjában a Közúti Közlekedési Kutató Intézetben dolgozott tudományos munkatársként egészen nyugállományba meneteléig.

Szakmai tevékenysége során először közúti és vasúti hidak tervezésében, majd a közúti közlekedési szabályok fejlesztésének forgalomtechnikai szempontból való megalapozásában vett részt. 1961-től kezdődően a hazai közúti baleseti helyzet alakulásának értékelésével, ezen belül kiemelten városokban és egyéb településekben a gyalogosok és kerékpárosok közlekedésbiztonságának kérdéseivel foglalkozott. 1982-től a hazai kerékpáros forgalomhelyzetének első átfogó vizsgálatát végezte és javaslatot tett a kerékpáros közlekedés fejlesztési programjára.

A Közlekedéstudományi Egyesületben részt vett az 1970 – 93 között évenként megrendezésre került, dr. Koller Sándor által vezetett Budapesti Közlekedéstervezési és Forgalomtechnikai Nemzetközi Tudományos Tanácskozás-sorozat szervezésében, és az összefoglaló kiadványok készítésében.

Több hazai és külföldi konferencián, rendezvényen felkérésre előadást, hozzászólást tartott a kerékpáros közlekedéssel és közlekedésbiztonsággal kapcsolatos témákban (Graz, Laxenburg, Praha, Dresden stb.). Szakfolyóiratokban több mint 20 cikke jelent meg önállóan, vagy társszerzőként – különböző témákban. - 1985-ben KTE aranyjelvényt kapott, majd Kerkápoly díj 2014-ben és Örökös tag lett 2016-ban.

Emlékét szeretettel megőrizzük.

                                                                                                                                         E. Zs.  
IRODA: 1066 Budapest, Teréz Krt. 38. II/235. SZÁMLÁZÁSI- ÉS LEVELEZÉSI CÍM: 1066 Budapest, Teréz Krt. 38. (2014. február 4-től) NYITVATARTÁS:  AZ AKTULÁSIRÓL TÁJÉKOZÓDJON A FŐOLDALON 
TELEFONSZÁM: +36 1 353 2005 MOBIL: +36 30 512 1911, +36 30 209 5049, +36 30 567 9879 TELEFON/FAX: +36 1 353 0562 E-MAIL: info@ktenet.hu
ADÓSZÁM:
19815709-2-42 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 403 SZÁMLASZÁM: 10200823-22212474-00000000