BAZ Megyei Területi Szervezet

Elnök

Garamvölgyi Mihály
MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc
Pályavasúti területi igazgató
e-mail: garamvolgyim@mav.hu
telefon: 06-46/340-080

Titkár

Vasvári Péter
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Osztályvezető
e-mail: vasvari. peter@emkk.hu
telefon: 06-46/515-031


 

 

BEMUTATKOZÓ

A KTE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetén belül jelenleg 12 szakcsoport dolgozik. Ebből a MÁV Zrt.-hez köthetően (így a Rail Cargo Hungária Zrt. és TS Hungária Zrt.) 6 szakcsoport működik. A Senior és Közúti Szakcsoportokon kívül, a többi szakcsoport összetétele homogén, az anyacég dolgozóiból áll. A Közúti Szakcsoportot,  a Magyar Közút Nzrt., a Magyar Aszfalt Zrt. és a Swietelsky Kft. szakemberei, valamint a BAZ megyei Rendőr-főkapitányság tisztjei alkotják. A taglétszámunkat tekintve, évek óta az ország legnagyobb  megyei szervezete vagyunk.

A területi szervezet tagjait adó vállalatok, cégek vezetői egyben a megyei szervezetünk vezetőségében is helyt kapnak, és mint társelnökök, vagy vezetőségi tagok irányítják és segítik a megyei szervezet munkáját. Jelenleg 7 fő aktív társelnökünk van. Megyei titkárunk tevékenységét jelenleg a több ciklusban eredményes munkát végző volt tikárunk, Kiss Béla József segíti, mint szervező titkár.

Bevételeink:

Bevételeink jelentős része a tagdíj befizetésekből származik, melynek egy főre eső mértéke évek óta nem változott. 2015. évben 396 fő tényleges dolgozó és 45 fő nyugdíjas fizetett tagdíjat. Szervezetünkben 16 fő örökös tagot is tisztelhetünk.

Kiadásaink:

KTE elnökségi, titkári és kibővített elnökségi ülések, KTE Farsangi Bál, KTE Szakmai Rendezvények, és szakmai utak.

A rendezvények tekintetében a legtöbb szakcsoport teljesíti az elvárásokat. A szervezett tanulmányi utak, előadások elsősorban egy adott szakmai réteg ismereteit hivatottak bővíteni. Jellemző, hogy a szakcsoportokban, nívós, tartalmas, tudásszint emelését szolgáló munkavégzés folyik. Kiemelhető a  közösség építő, illetve szakmai és ismeret fejlesztő-bővítő tevékenység.

Az elnökség minden kezdeményezésre nyitott, azokat felkarolja illetve a maga mozgástere és egyéb meghatározottságai mentén, koordinatív tevékenysége mellett kezdeményező szerepet is vállal.

A szakcsoportok által rendezett programok zöme az “anya” vállalat, cég szakmai érdeklődési körével is találkozik, (de találunk olyan szakcsoportot, amely programjaival szinte “lefedi” a teljes közlekedési ágazatot) így az előadások, rendezvények témaköre az ott dolgozó szakembergárda szakmai tudásszintjét fejleszti. A megyei közlekedési szakemberek nagy része tagja a KTE valamelyik szakcsoportnak, így a munkahelyi és szakcsoporti munka között párhuzamosságot tapasztalunk. A hivatali munka is a szakcsoport szakmai munkája között gyakran nem lehet éles határt húzni, mely így mindkét irányban építő jellegűvé válik.

A szakcsoportok  munkáját összegezve, a KTE Alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseken túlmenően, a végzett munka és szervezeti élet eredményesnek, jónak minősíthető. Az egyesületi munka jól illeszkedik a vállalatok, cégek gazdasági tevékenységébe, a tagság színes szakmai programjaikkal segíti a megyei szervezet munkáját, úgy a belföldi, mint külföldi kapcsolatokat évről-évre szélesítik, a gazdasági, társadalmi és emberi kapcsolatokat a vezető közéleti személyiségekkel ápolják.

Mindig nagy hangsúlyt helyezünk arra a tényre, hogy a KTE megyei szervezete is politikától mentes szerveződés, de ennek ellenére elmondhatjuk, hogy a közélet és politikai élet szereplőivel egyaránt jók a kapcsolataink.

A jövőre nézve elhatározott szándéka és célja a KTE Borsod Megyei Szervezet vezetésének a tudományos és szakmaiságában továbbgondolásra érdemes felvetések szélesebb körben való megismertetése, közlése, megvitatása.


Beszámoló a KTE Borsod Megyei Szervezetének 2014. évi Szakmai Tanulmányútjáról
 

Beszámoló a KTE Borsod Megyei Szervezetének 2013. évi csehországi Szakmai Tanulmányútjáról

 

Beszámoló KTE Borsod Megyei Szervezetének 2015. évi szakmai útjáról

Szakcsoportok

Galéria képek